O Kole Rejonowym w Dołhobyczowie

Członkowie stali pocztu sztandarowego Koła Rejonowego ŚZŻAKw Dołhobyczowie biorą udział we wszystkich uroczystościach patriotyczno – religijnych organizowanych w gminie oraz uroczystościach organizowanych przez ŚZŻAK Okręg Zamość, jak i uroczystościach rocznicowych organizowanych przez poszczególne koła o/Zamość w Lasowcach, Błudku, Zwierzyńcu, Osuchach i Posadowie. Zarząd Koła ŚZŻAK w Dołhobyczowie organizując uroczystości współpracuje z Parafią pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Kultury – Przygranicznym Centrum Kultury i Rekreacji i Gminnym Zespołem Szkół w Dołhobyczowie. W 2014 r. Zarząd Koła Rejonowego ŚZŻAK w Dołhobyczowie nawiązał współpracę z miejscową Placówką Straży Granicznej. Z inicjatywy komendanta placówki ppłk Andrzeja Bieleckiego, zastępcy komendanta mjra Marcina Jóźwiaka a także chor. sztab. Mariusza Skoroniewskiego i st. chor. Grzegorza Kozika oraz Zarządu Koła ŚZŻAK w Dołhobyczowie, funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie uczestniczą w uroczystościach patriotyczno – religijnych organizowanych w gminie. Takie uroczystości miały miejsce m.in.: 11 listopada 2014 r. podczas obchodów 96. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. W programie ww. uroczystości znalazły się wówczas: montaż słowno-muzyczny w kościele w Dołhobyczowie, w wykonaniu Gminnego Zespołu Szkół w Dołhobyczowie, Scholi młodzieżowej i Zespołu śpiewaczego „Wrzos”, Msza Święta w intencji Ojczyzny, Apel Pamięci, złożenie kwiatów na Cmentarzu Hallerczyków i prezentacja filmowa „KOSTUCHNIÓWKA ŻYWA HISTORIA” w Przygranicznym Centrum Kultury i Rekreacji.

dolhobyczow

dolhobyczow

Prezes i wiceprezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Dołhobyczowie wzięli udział w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja 2015 r., w programie których znalazły się: złożenie kwiatów na Cmentarzu Hallerczyków, Msza święta w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Dołhobyczowie oraz montaż słowno- -muzyczny w wykonaniu: Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Zespołu Pogranicze z Przewodowa oraz Zespołu „Na Granicy”. W dniu 18 października 2015 r. podczas jubileuszu działalności ŚZŻAK Okręg Zamość został awansowany na stopień kapitana Józef Kowalski – prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Dołhobyczowie. 11 listopada 2015 r. Prezes i Wiceprezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Dołhobyczowie uczestniczyli także w uroczystych obchodach zorganizowanych dla uczczenia 97. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. W programie odbyła się Akademia w wykonaniu uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Dołhobyczowie w tamtejszym kościele, odprawiono także Mszę Świętą w intencji Ojczyzny (liturgii przewodniczył Biskup dr hab. Mariusz Leszczyński). Oprawę muzyczną zapewnił zespół „Na Granicy”. Na koniec uroczystości miały miejsce Apel Pamięci, złożenie kwiatów na Cmentarzu Hallerczyków oraz otwarcie i poświęcenie ekspozycji wystawy „Żołnierzy Tułaczy i Żołnierzy Wyklętych” na Placówce Straży Granicznej w Dołhobyczowie. Poczet sztandarowy Koła Rejonowego ŚZŻAK w Dołhobyczowie reprezentowali funkcjonariusze miejscowej Placówki Straży Granicznej.

W listopadzie 2015 r. na posiedzeniu Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość została przemianowana z członka nadzwyczajnego na członka zwyczajnego Pani Irena Staszczuk (młode pokolenie), która kontynuuje tradycje i etos Żołnierzy Armii Krajowej po matce Śp. por. Antoninie Staszczuk – kombatantce Koła.

dolhobyczow

W 2016 r. Prezes i wiceprezes Zarządu Koła Rejonowego ŚZŻAK w Dołhobyczowie oraz jego członkowie wzięli udział m.in. w uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w programie której znalazły się: msza święta w kościele parafialnym w Dołhobyczowie, złożenie kwiatów na cmentarzu Hallerczyków i otwarcie wystawy połączone z rozstrzygnięciem gminnego konkursu plastycznego ilustrującego jubileusz XXV – lecia Straży Granicznej na Placówce Straży Granicznej w Dołhobyczowie.

dolhobyczow

W 2016 r. na wieczną wartę odeszli Śp. kpt. Józef Kowalski – prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Dołhobyczowie a także członkowie Zarządu Koła: Śp. por. Franciszek Wygachiewicz i Śp. por. Kazimierz Bartko. W uroczystościach pogrzebowych ww. kombatantów wzięli udział funkcjonariusze miejscowej Placówki Straży Granicznej z honorową asystą pocztu sztandarowego Koła Rejonowego ŚZŻAK w Dołhobyczowie. 11 listopada 2016 r. Wiceprezes Zarządu Koła Rejonowego ŚZŻAK w Dołhobyczowie reprezentowała kombatantów w uroczystych obchodach 98. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, które rozpoczęły się w kościele pw. św. Matki Boskiej Częstochowskiej w Dołhobyczowie montażem słowno- muzycznym w wykonaniu uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Dołhobyczowie i zespołu śpiewaczego „Wrzos” z Dołhobyczowa. Oprawę muzyczną mszy świętej jak również koncert patriotyczny zapewnił zespół „Fermata” z Telatyna. Następnie odbyła się wspólna modlitwa oraz złożenie kwiatów/wieńców i zapalenie zniczy na Cmentarzu Hallerczyków w Dołhobyczowie. Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie wystąpili ze sztandarem Koła Rejonowego ŚZŻAK w Dołhobyczowie. W 2017 r. na wieczną wartę odeszli: Śp. por. Julian Drączkowski i Śp. por. Michał Zaborski – członkowie Koła Rejonowego ŚZŻAK w Dołhobyczowie. W uroczystościach pogrzebowych ww. kombatantów udział wzięła
delegacja Funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie z pocztem sztandarowym Koła Rejonowego ŚZŻAK w Dołhobyczowie. Materiał przygotował: Franciszek Chrzanowski, emerytowany żołnierz Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie, wspierający społecznie działalność Koła Rejonowego ŚZŻAK w Dołhobyczowie od 2006 r. Wszystkie fotografie wykorzystane w materiale pochodzą ze zbiorów Urzędu Gminy w Dołhobyczowie.