Koło Horodło

Koło zostało założone 1991 r.

Od lipca 1991r. do października 1998 r. w Kole było 40 członków zwyczajnych zweryfikowanych.

Zarząd:
• prezes – Józef Dańczuk
• wiceprezes – Eugeniusz Kościuczuk
• sekretarz – Ewa Śpiewak
• skarbnik – Józef Marcinek.

15.11.1993 r. – poświęcenie sztandaru Koła.

Obecnie Koło nie prowadzi działalności statutowej.