Koło Stary Zamość

Koło zostało założone 1990 r. Od października 1990 do styczeń 1997 r. liczyło 52 członków zwyczajnych oraz 16 podopiecznych.

Prezesi Koła:
• Abdon Ulanicki (1990–1991)
• Eugeniusz Molas (1991–1995)
• Stanisław Mazurek (1995–2000)
• Władysław Mazurek (2000–2008)
• Kazimierz Niedziela (2008–2015).

Zarząd (1991 r.):
• prezes – Eugeniusz Molas
• sekretarz – Abdon Ulanicki
• skarbnik – Jadwiga Ostapińska
• członkowie – Franciszek Bochniak, Leon Budzyński.

28.10.1992 r. – prezesem został Stanisław Mazurek, delegatem na zjazdy Okręgu – Abdon Ulanicki.

Zarząd (27.04.1994 r.):
• prezes – Stanisław Mazurek
• wiceprezes – Franciszek Bochniak
• sekretarz – Abdon Ulanicki
• skarbnik – Jadwiga Ostapińska.

Komisja rewizyjna:
• przewodniczący – Wacław Mężyński
• członkowie – Czesław Molas, Małgorzata Skowron.
1993 r. – poświęcenie sztandaru koła.

Delegaci na zjazd Okręgu:
• Kazimierz Niedziela (prezes Koła), Bronisław Maluga, Bogusław Sokół.
18.02.1990 r. – założenie Koła.  W okresie luty 1990 – maj 1994 r. Koło liczyło 82 członków zwyczajnych oraz 11 członków podopiecznych. Prezesem był Bronisław Malec, ponownie wybrany 22.11.1992 r.

Komisja weryfikacyjna:
• przewodniczący – Władysław Łasocha
• członkowie – Janina Hurkała, Władysław Gąsior.
• Delegaci: mjr Bronisław Malec (prezes Koła), Władysław Fidler, ppor. Franciszek Kawa.

Listopad 1992 r. – zamówiono sztandar Koła.