Koło Dołhobyczów

Od 30.10.1990 do 23.10.1996 r. w Kole było 65 członków zwyczajnych i 17 podopiecznych.

Komisja Założycielska:
• przewodniczący – Bronisław Mielniczek
• członkowie – Bronisław Sikora, Bolesław Tałaj, Wacław Strużczak.
Zarząd:
• przewodniczący – Jan Staszczuk
• sekretarz – Józef Czajkowski
• członkowie – Antoni Jasiński, Mieczysław Demendecki.
Obecny Zarząd:
• prezes – Bronisław Wróblewski
• delegaci – Franciszek Czerkawski.

Zarząd Koła Rejonowego Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej w Dołhobyczowie (1996–2006)
• prezes – Józef Czajkowski
• wiceprezes – Kazimierz Żelich
• sekretarz – Józef Czajkowski
• skarbnik – Michał Zaborski
• członkowie – Antoni Jasiński, Mieczysław Demendecki
• członkowie stali pocztu sztandarowego: Józef Kowalski, Bronisław Wróblewski, Józef Czajkowski; rezerwowi członkowie pocztu sztandarowego: Jan Zaborski, Franciszek Czerkawski i Antoni Jasiński.

Stan członków Koła na dzień 01.01.2006 r.
• zwyczajnych – 23
• nadzwyczajnych – 2
• podopiecznych (wdów) – 15

W lutym 2006 r. odszedł na wieczną wartę Śp. por. Józef Czajkowski – prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Dołhobyczowie.

Zarząd Koła Rejonowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Dołhobyczowie (2006–2012)
• prezes – por. Józef Kowalski
• wiceprezes – por. Kazimierz Żelich
• sekretarz – Stefan Kuc
• skarbnik – Barbara Kuc
• członkowie: Bronisław Wróblewski, Franciszek Czerkawski i Jan Zaborski
• członkowie stali pocztu sztandarowego: por. Józef Kowalski, por. Bronisław Wróblewski, por. Franciszek Czerkawski

Stan członków Koła na dzień 01.04.2006 r.
• zwyczajnych – 22
• nadzwyczajnych – 2
• podopiecznych (wdów) – 15

W 2012 r. odszedł na wieczną wartę Śp. por. Kazimierz Żelich – wiceprezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Dołhobyczowie.

Zarząd Koła Rejonowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Dołhobyczowie (2012–2015)
• prezes – por. Józef Kowalski
• wiceprezes – por. Franciszek Czerkawski
• sekretarz – Stefan Kuc
• skarbnik – Barbara Kuc
• członkowie zarządu Koła: por. Bronisław Wróblewski, por. Michał Zaborski, por. Julian Drączkowski

Stan członków Koła na dzień 01.01.2012 r.
• zwyczajnych – 9
• nadzwyczajnych – 1
• podopiecznych (wdów) – 15

W 2015 r. odszedł na wieczną wartę Śp. por. Franciszek Czerkawski – wiceprezes Koła Rejonowego ŚZŻAK w Dołhobyczowie.

Zarząd Koła Rejonowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Dołhobyczowie (2015–2016)
• prezes – por. Józef Kowalski
• wiceprezes – por. Bronisław Wróblewski
• sekretarz – Stefan Kuc
• skarbnik – Barbara Kuc
• członkowie zarządu Koła: Michał Zaborski, Kazimierz Bartko, Franciszek Wygachiewicz

Stan członków Koła na dzień 01.01.2016 r.
• zwyczajnych – 8
• podopiecznych (wdów) – 12

Zarząd Koła Rejonowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Dołhobyczowie od 2016 roku:
• prezes – por. Bronisław Wróblewski
• wiceprezes – Pani Irena Staszczuk – członek zwyczajny (młode pokolenie)
• członkowie – por. Michał Zaborski, por. Zofia Kubina

Miejsca pamięci narodowej w Gminie Dołhobyczów:
• pomnik ufundowany w 1985 r. przez mieszkańców gminy Dołhobyczów „w hołdzie pomordowanym przez hitlerowców w latach 1939–1944”, znajdujący się w Zespole pałacowo-parkowym w Dołhobyczowie przy pałacu Świeżawskich;
• pomnik ufundowany w 1930 r. (odnowiony w 1992 r.) przez społeczność gminy Dołhobyczów „w hołdzie poległym bohaterom za Wolność Ojczyzny w latach 1918–1920 (od 1992 r. „poległym pomordowanym w latach 1939–1947”) – obywatele gminy Dołhobyczów”, znajdujący się na cmentarzu Hallerczyków, gdzie podczas Świąt Niepodległości i Konstytucji 3 Maja odbywają się uroczystości patriotyczno-religijne z udziałem kombatantów Koła wraz z pocztem sztandarowym;
• tablica pamiątkowa „Dąb Pamięci” poświęcona asp. Policji Państwowej Franciszkowi Grabowskiemu, tragicznie zamordowanemu strzałem w tył głowy w Twerze w 1940 r. przez NKWD. Tablica znajduje się przy budynku Gminnego Zespołu Szkół w Dołhobyczowie – miejscu służby i pracy asp. Grabowskiego. Została ufundowana 28 kwietnia 2011 roku przez Gminę Dołhobyczów;
• pomnik ku czci mieszkańców Oszczowa pomordowanych w dniu 17 marca 1944 r. przez Bandy UPA, ufundowany w XXX Rocznicę PRL przez „Społeczeństwo”.