Koło Komarów

W latach 1990–1997 było 169 członków zweryfikowanych oraz 25 podopiecznych.

Zarząd:
prezes – Antoni Danilewicz
• wiceprezes – Mieczysław Parol
• sekretarz – Edward Nawrot
W 1991 r. prezesem został Marian Leszczyński, a 22.12.1997 r. sekretarzem – Mieczysław Czesak.

Obecny Zarząd:
• prezes – Jerzy Marucha
• delegaci na zjazd Okręgu – Henryka Bałuta, Roman Ciesielski, Maria Fijałkowska, Henryk Ożga.
15.12.2013 r. – zebranie sprawozdawczo-wyborcze i wybór nowych władz koła.

Zarząd:
• prezes – Jerzy Marucha
• wiceprezesi – Bożena Jachymek-Milewska, Jan Cisak
• sekretarz – Jolanta Dec-Kontek
• skarbnik – Mieczysław Karwat.

Od początku swojej działalności władze koła włączyły się aktywnie we wszystkie przedsięwzięcia podejmowane w okręgu. Delegacje i poczet sztandarowy uczestniczyły w większości uroczystości rocznicowych organizowanych przez zaprzyjaźnione koła, m.in. w Osuchach, Uchaniach, Szczebrzeszynie, Hrubieszowie, Zamościu i Kosobudach. Priorytetem koła jest organizacja i uczestnictwo w uroczystościach i obchodach rocznicowych: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Święto Narodowe Trzeciego Maja, rocznica śmierci senatora doktora Wiesława Lipko, rocznica bitwy pod Komarowem, dzień pamięci o pomordowanych kapłanach w czasie II wojny światowej pochowanych na cmentarzu w Dubie, Święto Niepodległości, wybuch stanu wojennego, uroczysty opłatek, rocznica urodzin mjr. Zenona Jachymka, ps. „Wiktor”.

W każdy poniedziałek członkowie zarządu pełnią dyżury.