Koło Sitno

Koło założono w 1990 r. Od lipca 1990 do lipca 1998 r. zrzeszało 94 członków zwyczajnych oraz 17 podopiecznych.

Sekretarzem Koła był Marian Lichota.

W 2014 r. zmarł prezes Koła Jan Tarkot.