Sztandar Koła w Sitnie

Sztandar Koła w Sitnie zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/160/2002 dnia 6.11.2002 r.