Koło Tyszowce

27.12.1989 r. – założenie Koła. Od stycznia 1990 do lipca 1997 r. liczyło 227 członków zwyczajnych

Zarząd:
• prezes Kazimierz Jużak
• sekretarz Jadwiga Kościołko
• skarbnik Władysław Gniewski
• członek Eugeniusz Sendecki.

Zarząd (12.05.1990 r.):
• prezes – Kazimierz Jużak
• wiceprezes – Tadeusz Sienkiel
• sekretarz – Mieczysław Kliszcz
• członkowie – Mieczysław Baj, Czesława Lesiuk.

Zarząd (22.01.1992 r.):
• prezes – Kazimierz Jużak
• wiceprezes – Tadeusz Sienkiel
• sekretarz – Czesława Lesiuk
• członkowie – Mieczysław Baj, Roman Obszyński.

Komisja weryfikacyjna:
• Józef Bajwolak, Stanisław Sochan, Wacław Parol, Bolesław Cisak, Mieczysław Wójtowicz, Władysław Dąbek, Stanisław Piwko, Mieczysław Rybaczuk, Bronisław Pawłowski.

Komisja rewizyjna:
• Edwarda Soroka, Zenon Chwedorowicz, Stanisława Tymińska.

Komisja historyczna:
• Tadeusz Sienkiel, Maria Jakubiak, Mieczysław Wójtowicz, Stanisław Kuźmiński, Kazimierz Ogórek.

Komisja socjalna:
• Mieczysław Baj, Kazimier Wyszyński, Józef Bajwoluk, Apolonia Taras, Bolesław Kowalski, Tadeusz Karczmarczuk, Eugeniusz Kowalski.

Delegaci:
• kpt. Czesława Lesiuk (prezes Koła), Bolesław Gruszczyński, Teresa Opalska, Feliks Podgórski.

16.06.1991 r. – podczas uroczystości w Tyszowcach miało miejsce poświęcenie sztandaru Koła.