Koło Józefów

Powstało 2.12.1989 r. z inicjatywy Zarządu Okręgu w Zamościu i liczyło 30 członków założycieli. Koło skupia 111 członków i 18 podopiecznych.
Ostatnią deklarację członkowską złożono we wrześniu 1997 r.  Prezesem jest Andrzej Wojtyło.

Zarząd (2.12.1989 r.):
• przewodniczący – Franciszek Kierepka ps. „Kluczyk”
• wiceprzewodnicząca – Stefania Mirska ps. „Sarna”
• sekretarz – Władysław Kolaszyński ps. „Biały”
• skarbnik – Zofia Krzaczek ps. „Zojka”.

Zarząd (1993 r.):
• prezes – Stanisław Podolak
• członkowie Zarządu – Czesława Kulpa, Stefania Mirska, Genowefa Więcław-Sikora.

Komisja Rewizyjna:
• przewodniczący – Henryk Nowicki
• członkowie – Paulina Borys, Krystyna Kusiak.

Komisja socjalno-bytowa:
• przewodniczący – Marian Witkowski
• członkowie – Franciszek Bojarski, Czesław Terlecki. Zarząd (2002 r.)
• prezes – Henryk Nowicki
• wiceprezes – Marian Witkowski
• sekretarz – Stefania Mirska
• skarbnik – Czesława Kulpa
• członkowie – Genowefa Więcław-Sikora, Władysław Kolaszyński.

Komisja Rewizyjna:
• przewodniczący – Stanisław Kusy
• członkowie – Zofia Krzaczek, Czesław Terlecki.

Zarząd (7.06.1992 – 22.06.2012 r.):
• prezes – Henryk Nowicki
• wiceprezes – Marian Witkowski
• sekretarz – Stefania Mirska
• skarbnik – Czesława Kulpa
• członkowie – Genowefa Więcław-Sikora, Władysław Kolaszyński, Dominika Gontarz, Henryk Budzyński
• delegaci – Henryk Nowicki, Marian Witkowski

Zarząd (od 22.06.2012 r. do nadal):
• prezes – Andrzej Wojtyło
• sekretarz – Józef Więcław
• skarbnik – Henryk Nowicki
• członkowie – Genowefa Więcław-Sikora, Władysław Kolaszyński, Dominika Gontarz, Henryk Budzyński
• delegaci – Dominika Gontarz, Marian Więcław.

2014 r. – skarbnikiem została Barbara Miszczyszyn.

Kombatanci – członkowie koła (na dzień 15.07.2015 r.):
1. Stanisław Błaszczak
2. Jan Buczek
3. Stefania Kusiak
4. Kazimiera Korona
5. Michał Knap
6. Rozalia Litwin
7. Franciszek Łojek
8. Franciszka Ostasz
9. Bronisława Ostasz
10. Genowefa Więcław-Sikora
11. Wiktoria Zań

Młode pokolenie – członkowie koła (na dzień 15.07.2015 r.):
podopieczni (wdowy):
1. Krystyna Bojarska
2. Marianna Rogowska

nadzwyczajni:
1. Patryk Gontarz
2. Zdzisław Garbacz

zwyczajni bez uprawnień:
1. Andrzej Wojtyło
2. Józef Więcław
3. Stanisław Kowalczyk
4. ks. Paweł Bartoszewski
5. Barbara Miszczyszyn
6. Monika Rogowska
7. Zdzisław Budzyński
8. Tadeusz Pastuszek
9. Marian Kusztykiewicz
10. Kamil Kusztykiewicz
11. Marian Więcław
12. Ryszard Witkowski
13. Ryszard Czapka
14. Dominika Gontarz

W roku 1992 r. członkowie koła ufundowali sztandar, który został poświęcony 16.02.1992 r. podczas uroczystości w Osuchach. Miejsca pamięci na terenie działalności koła (tablice, pomniki itp.) – mogiły poległych członków AK na cmentarzu parafialnym w Józefowie i Górecku Starym. Aktualnie istnieje 12 pomników, wykonanych w latach 70 ubiegłego stulecia, upamiętniających ludzi i wydarzenia z okresu II wojny światowej. W kościele parafialnym w Józefowie znajduje się tablica pamiątkowa ku czci 9 pp. AK „Ziemi Zamojskiej” oraz na ścianie Banku Spółdzielczego w Józefowie tablica upamiętniająca miejsce egzekucji najbliższej rodziny (ojca, matki i siostry) miejscowego dowódcy AK Konrada Bartoszewskiego ps. „Wir”. Koło w Józefowie współpracuje z Zarządem Okręgowym ŚZŻAK w Zamościu, parafią rzymskokatolicką w Józefowie, Stowarzyszeniem Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Józefowie, Gminą Józefów i Samorządowym Zespołem Szkół w Józefowie.

Kontakt:
adres do korespondencji:
Andrzej Wojtyło
Górecko Stare 12
23-460 Józefów
tel. 601 259 059
e-mail: andrzejwjyo@wp.pl