Koło Hrubieszów

Koło powołano 11.11.1989 r. z inicjatywy Zarządu Okręgu AK w Zamościu, przy pomocy stowarzyszenia „PAX” w Hrubieszowie i przy współudziale środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji AK z siedzibą w Hrubieszowie.  W zebraniu organizacyjnym wzięło udział 45 żołnierzy AK, którzy zostali członkami koła, a następnie wybrali Zarząd w składzie: prezes – Tadeusz Grodyński, wiceprezes – Piotr Kojro, sekretarz – Mieczysław Chmarzyński, skarbnik – Tadeusz Łoś. Siedzibą koła był lokal przy ul. 3 Maja nr. 10.

Sztandar Koła Hrubieszowskiego poświęcony został w Zwierzyńcu 26.05.1991 r.  Obwód hrubieszowski brał czynny udział w obchodach ważnych rocznic oraz świąt, organizował lokalne przygotowania do upamiętnienia tradycji i historii związanej z wydarzeniami wojennymi i okupacyjnymi, organizował spotkania w szkołach, na których przedstawiał problematykę AK i cele niepodległościowe.