Koło Aleksandrów

Działało w latach 1990–1993.

Liczyło 33 członków zwyczajnych.

Pierwsza deklaracja członkowska została złożona 03.05.1989 r., a ostatnia 06.08.1993 r.

Komisja weryfikacyjna Koła:
• przewodniczący – Bronisław Adamowicz
• członkowie – Antoni Surmacz, Stanisław Przytuła, Tadeusz Puźniak, Józef Dziwura.

1.08.1990 r. 
Odbyło się pierwsze posiedzenie weryfikacyjne komisji Koła Aleksandrów.

13.08.1990 r.
Okręgowa Komisja Weryfikacyjna w składzie: przewodniczący – Sikora Bronisław;  członkowie – Niemczuk Teofil, Tataj Bolesław przyjęła 17 członków zwyczajnych.