Koło Trzeszczany

Od marca 1990 do maja 1995 r. było 131 członków zwyczajnych.

Prezesi Koła:
• Władysław Ważny (1999–1992)
• Jan Ważny (1992–1995)
• Józef Sarzyński (1995–2002)
• Władysław Sendłak (2002–2005)
• Zygmunt Kuryjak (2005–2009)
• Józef Psiuk (2009–2015)
• Irena Olszewska (2015– ).

Zarząd (lipiec 1989 r.):
• prezes – Józef Sarzyński
• sekretarz – Bolesław Tałaj
• skarbnik – Władysław Ważny
• członek – Władysław Wincenty Sendłak.

Zarząd (1990 r.):
• prezes – Władysław Ważny
• wiceprezes – Józef Sarzyński
• sekretarz – Władysław Sendłak.

Zarząd (18.05.2015 r.):
• prezes – Irena Olszewska
• wiceprezes – Józef Psiuk
• sekretarz – Wacław Borkowski
• skarbnik – Romualda Siwak
• członek – Franciszek Borkowski.

18.10.1992 r. – poświęcenie sztandaru Koła odbyło się podczas uroczystości w Trzeszczanach, w obecności 17 sztandarów ŚZŻAK i Wojska Polskiego.