Koło Izbica

Pierwsze deklaracje członkowskie wpłynęły w lutym–marcu 1991 r., ostatnie – w lipcu 1993 r.

W początkowym okresie działalności Koło liczyło 18 członków zwyczajnych.

Prawdopodobnie pierwszym prezesem był Jan Bednarczuk (od 19.07.1995 r.). Do końca funkcjonowania koła Robert Rowiński, ze względu na małą liczbę członków, pełnił również funkcję sekretarza, skarbnikiem był Franciszek Pyza.

Obecnie Koło nie prowadzi działalności statutowej.