Koło Werbkowice

11.01.1990 r. – założenie Koła. Do kwietnia 1999 r. było członków zwyczajnych.

Zarząd:
• prezes – Antoni Hubka
• sekretarz – Franciszek Załoga
• skarbnik – Paweł Domieniuk.

Zarząd (06. 08.1992r.):
• wiceprezes – Jan Stanisławczuk
• sekretarz – Emil Dec.

Komisja weryfikacyjna:
• przewodniczący – Władysław Wermczuk
• członkowie – Józef Prystupa, Tadeusz Wójcik.

Komisja socjalna:
• przewodniczący – Kazimierz Łasocha
• członkowie – Mieczysław Zając, Tadeusz Wójcik.

Komisja rewizyjna:
• przewodniczący – Stanisław Kawula
• członkowie – Jan Lizun, Bronisław Kukiełka.

07.06.1992 r. – poświęcenie sztandaru Koła.

Delegat:
• Hubka Leokadia.