Koło Szczebrzeszyn

Od stycznia 1990 do października 1997 r. liczyło 118 członków zwyczajnych 34 członków podopiecznych.

Zarząd (12.06.1990 r.):
• prezes – Józef Kuźma
• członkowie – Aleksander Roman Tałanda, Maria Barbara Grądkowska, Józef Albiger, Janina Wasilewska.

Komisja rewizyjna:
• przewodniczący – Stanisław Flis
• sekretarz – Katarzyna Książek
• członek – Tadeusz Wiatrowski.

Komisja weryfikacyjna:
• Roman Tałanda, Maria Barbara Grądkowska, Józef Albiger.

Komisja historyczna:
• Jerzy Jóźwiakowski, Stanisław Szymański, Aleksander Garbacik.

Zarząd (12.06.1994 r.):
• prezes – Stanisław Flis
• wiceprezes – Roman Bizior
• sekretarz – Aleksander Tałanda
• skarbnik – Janina Wasilewska
• członek – Józef Piasecki

Sztandar Koła zarejestrowany pod nr. Sz/Zw/171/2002.

Delegaci:
• Andrzej Skiba (prezes Koła), Władysław Mazur.

Zarząd (12.06.1994 r.):
• prezes – Stanisław Flis
• wiceprezes – Roman Bizior
• sekretarz – Roman Tałanda
• skarbnik – Janina Wasilewska.

Komisja weryfikacyjna:
• przewodniczący – Józef Piasecki
• sekretarz – Barbara Grondkowska
• członek – Józef Albingier.

Komisja historyczna:
• przewodniczący – Jerzy Jóźwiakowski
• członkowie – Jan Makara, Aleksander Garbacik.

Komisja socjalna:
• przewodniczący – Wiktor Wrona
• członkowie – Czesława Okoniewska, Władysława Zakrzewska.

Fot. P. Szadura

11.02.1999 r. – na następną kadencję wybrano jednogłośnie ten sam zarząd. W tym samym składzie pozostały również komisje. Każdy kolejny rok działalności niósł ze sobą zmiany w składzie osobowym zarówno wśród władz, jak i członków (rezygnacja z członkostwa, śmierć). Zmniejszający się skład osobowy koła przekładał się na okrojony skład zarządu. W 2009 r.,
po śmierci prezesa Stanisława Flisa, funkcję tę objął Roman Bizior, natomiast skarbnikiem została Janina Wasilewska. Po rezygnacji Romana Biziora ze stanowiska prezesa funkcję tę objął Leon Marczewski, który obowiązki te pełnił do kwietnia 2014 r. Jego następcą został nowy członek koła Andrzej Skiba – funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego. Staraniem członków koła został ufundowany i zarejestrowany sztandar (Nr Sz/ Zw/171/2002) oraz wybudowany pomnik poświęcony pamięci Żołnierzy AK.  Władze koła kontynuują
tradycje spotkań i współpracy z młodzieżą oraz uczestniczą w obchodach świąt państwowych i w uroczystościach patriotycznych, m.in. w Zwierzyńcu, Błudku, Osuchach. W 2014 r. koło zorganizowało obchody 70 rocznicy wyzwolenia Szczebrzeszyna przez oddział partyzancki Tadeusza Kuncewicza, ps. „Podkowa”. W uroczystości wzięli udział: córka mjr. Tadeusza Kuncewicza, poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, biskup Mariusz Leszczyński, gen. dyw. Tadeusz Szymański. Podczas uroczystości odsłonięto pamiątkową płytę poświęconą mjr. Tadeuszowi Kuncewiczowi – odsłonięcia płyty dokonała córka Maria Kuncewicz.

W roku 2015 po raz kolejny zorganizowano obchody rocznicy wyzwolenia Szczebrzeszyna oraz przystąpiono do prac nad przygotowaniem do druku pamiętników partyzanta Bolesław Polakowskiego z oddziału mjr. Tadeusza Kuncewicza. Wydanie książki przewidziano na koniec października 2015 r. W latach 1990–2015 członkami koła było 118 osób, a podopiecznymi 34 osoby.