Koło Kraśniczyn

W okresie od 25.09.1990 do 16.01.1997 r. było 77 członków zwyczajnych i 22 członków podopiecznych zweryfikowanych.

Zarząd:
• prezes – Feliks Winiarczyk (25.09.1990–02.02.1994 r.)
• wiceprezes – Bronisław Kuczyński
• sekretarz – Stanisław Pomian
• skarbnik – Edward Chmielewski
• członkowie – Jan Madejski, Czesław Kurzak.

Komisja Rewizyjna:
• przewodniczący – Mieczysław Wojciechowski
• członkowie – Mieczysław Matysiak, Edward Szubtarski.

Zarząd (od 2.02.1994 r.):
• prezes – Jan Madejski
• wiceprezes – Feliks Winiarczyk
• sekretarz – Stanisław Pomian
• skarbnik – Antoni Kałużny
• członkowie – Roman Wojciechowski, Stanisław Janeczek, Stefania Łój (od 16.01.1997 r.).