Odznaki i odznaczenia

Odznaka Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość

odznaka zasługi szzak okreg zamosc

fot. S. Zawiślak

Marzec 2009 r. – po przejściu całej procedury Komisja Heraldyczna MON 20 marca 2009 r. pozytywnie zaopiniowała wzór i regulamin „Odznaki Zasługi ŚZŻAK Okręg Zamość”, a następnie ww. odznaczenie zostało zatwierdzone przez Kancelarię Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

24.05.2010 r. – w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się konferencja prasowa z udziałem członków prezydium ŚZŻAK O/Zamość. Zaprezentowano na niej „Odznakę Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość”.

Konferencja prasowa

W dniu 24 maja 2010 r. w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się konferencja prasowa z udziałem członków prezydium ŚZŻAK O/Zamość z prezesem zarządu Sławomirem Zawiślakiem na czele. Przedmiotem konferencji była prezentacja honorowej „Odznaki Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość”. Prezes Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość Sławomir Zawiślak poinformował, że odznaka będzie przyznawana za zasługi i aktywność w pracach Związku oraz szczególne osiągnięcia w realizacji jego celów statutowych. W zamyśle inicjatorów ustanowienia ww. odznaki – grupy członków ŚZŻAK Okręg Zamość – weteranów walk o niepodległość Ojczyzny, odznaka ta ma dodatkowo stanowić także szczególne wyróżnienie dla przedstawicieli instytucji i osób licznie i owocnie współpracujących ze Związkiem w zakresie krzewienia etosu Armii Krajowej i postaw patriotycznych wśród społeczeństwa. Pozwoli ona także docenić społeczną pracę, wychowanego w tradycji patriotycznej, młodego pokolenia Polek i Polaków. Weterani wierzą, że możliwość jej przyznania wzmocni u ww. chęć jeszcze mocniejszego zaangażowania się i pracy w strukturach ŚZŻAK na Zamojszczyźnie. Obecni na konferencji weterani członkowie ŚZŻAK Okręg Zamość wyrazili radość z faktu, że pierwszą z numerowanych odznak, nadaną na mocy uchwały, zgodził się przyjąć ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej JE ks. bp Wacław Depo. Wśród wyróżnionych są również najwyżsi stopniem przedstawiciele Wojska Polskiego w tym gen. bryg. Krzysztof Szymański – szef Zarządu Planowania Logistyki P4 Sztabu Generalnego WP; gen. bryg. Jan Brzozowski – Dowódca 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów w Lublinie; ppłk. Apolinary Mizerski – Szef WKU Zamość; przedstawiciel sponsorów Zbigniew Tracichleb – prezes Zarządu, dyrektor Naczelny LHS sp. z o.o.; samorządowcy, w tym: wójt Skierbieszowa Mieczysław Bartoń, burmistrz Tyszowiec Mariusz Zając, wójt Łabuń Wojciech Turczyn, żołnierz AK; weteranka walk o niepodległość Ojczyzny Sabina Wośkowiak, żołnierz AK Środowiska 9 pp Legionów AK Ziemi Zamojskiej Okręgu Warszawa; Witold Hryniewiecki – autor książek historycznych o tematyce partyzanckiej, a także członkowie Związku i przedstawiciele młodego pokolenia. Na zakończenie konferencji prezes Zawiślak poinformował także, iż w końcowym etapie znajdują się prace nad rozstrzygnięciem konkursu „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ–AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”, zorganizowanego staraniem ŚZŻAK O/Zamość, w szkołach na terenie jego pracy organizacyjnej. Do konkursu zgłosiło się 13 szkół, wpłynęło 19 prac. W dniu dzisiejszym powołana w tym celu komisja pracuje nad wyborem najlepszych prac, które zostaną wyróżnione i nagrodzone. Posiedzenie komisji konkursu historycznego, zorganizowanego przez ŚZŻAK O/Zamość, pt. „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”, składającej się z nauczycieli szkół, które zgłosiły się do tego konkursu. Na zaproszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Kaczórkach, komisja obradowała nad wyborem najlepszych prac.
Źródło: http://slawomirzawislak.pl

odznaka zasługi światowego związku żołnierzy armii krajowej okręg zamość

fot. S. Zawiślak

odznaka zasługi

fot. S. Zawiślak

 Regulamin nadawania odznaki Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość (PDF)

Dokumenty związane z odznaczeniami ŚZŻAK Okręg Zamość:

 Ordery, odznaczenia, mianowania
Sporządzone na podstawie informacji zawartych w Internecie na stronach: Kancelarii Prezydenta RP, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych i innych.