Konkurs historyczny

Konkurs historyczny pt. “Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”

 

X EDYCJA KONKURSU (2019) – ZOBACZ

 

konkurs historyczny akOd 2010 roku zorganizowaliśmy 8 edycji konkursu historycznego dla młodzieży. Do konkursu mogli przystąpić uczniowie wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oraz szkoły podstawowe, funkcjonujące na terenie działania ŚZŻAK Okręg Zamość – tj. powiatów: zamojskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, lubaczowskiego i krasnostawskiego.

Zasadniczymi celami konkursu jest m.in. kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski-Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej oraz formacji poakowskich na terenie zamojskiego  Inspektoratu Armii Krajowej, kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, zainspirowanie i zachęcanie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej rodziny, środowiska związanego z miejscem zamieszkania.

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pracy pisemnej – zapisu wspomnień, wywiadu, reportażu, pamiętnika, prezentacji. Konkurs składał się z dwóch etapów: szkolnego i międzyszkolnego. W pierwszej jego części Szkolne Komisje Konkursowe, powołane przez Dyrektorów szkół dokonały oceny prac konkursowych, uwzględniając m.in. poprawność dziejową, historyczną i ciągłość rozwijanego tematu,  kompletne ujęcie i wyczerpanie tematu w oparciu o wskazaną literaturę, dobór materiałów źródłowych, np.: dokumenty, relacje, fotografie, kompozycję i język pracy. Najlepsze prace zostały zakwalifikowane do etapu międzyszkolnego.

Zdjęcie z rozstrzygnięcia V edycji konkursu (2014 r.)

Zdjęcie z rozstrzygnięcia V edycji konkursu (2014 r.)

 

REGULAMIN

 

BIBLIOGRAFIA

————————————————

Ważniejszych wydawnictw dotyczących

/między innymi/ historii lat wojny i

okupacji Zamojszczyzny 1939 – 1944

—————————————————

CZYTAJ

Opracowano na podstawie zbiorów bibliotecznych i archiwalnych Jana Sitka.
Opracowanie autorskie – powielanie i wykorzystywanie bez zgody autora – wzbronione
Bondyrz, dnia 10 czerwca 2009 roku.

Jan Sitek