Konkurs historyczny – X EDYCJA

X edycja Konkursu historycznego
pt.: „Historia mojej małej Ojczyzny.
Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK
Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”
2019 r.

„Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”W X edycji do konkursu przystąpiło 19 szkół z terenu działania ŚZŻAK Okręg Zamość (powiat zamojski, tomaszowski, hrubieszowski, biłgorajski, krasnostawski i lubaczowski). Wśród złożonych prac 22 należały do uczestników z 11 szkół podstawowych, 2 prace – do uczestników z 2 szkół gimnazjalnych a 8 prac do uczestników z 6 szkół ponadgimnazjalnych. W sumie wpłynęło 32 prace.

Łącznie 32 uczestników konkursu, reprezentowało: Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Suścu, Szkołę Podstawową im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu, Szkołę Podstawową Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu, Szkołę Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach, Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach, Katolicką Szkołę Podstawową im. Św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu, Szkołę Podstawową im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu, Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi, Szkołę Podstawową im. M. Konopnickiej w Bodaczowie, Szkołę Podstawową im. ks. J. Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej, Zespół Szkół Publicznych w Suścu, Szkołę Podstawową Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju, Gimnazjum im. ks. Stanisława Staszica w Uchaniach z siedzibą w Jarosławcu, Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu, I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju, Bursę Międzyszkolną Nr 2 w Zamościu, Zespół Szkół w Krasnobrodzie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

Dnia 24.05. br. w siedzibie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie:

Przewodnicząca Komisji:

mgr Monika Żur –Dyrektor Zamojskiej Delegatury Lubelskiego Kuratorium Oświaty.

Nauczyciele – przedstawiciele szkół:

Pani Irena Staroń – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu,

Pani Elżbieta Działa – Dyrektor Zespołu Szkół w Krasnobrodzie,

Pani Elżbieta Zub – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Kaczórkach,

Pani Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Szczebrzeszynie,

Pani Ewa Kowalewska – nauczyciel z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu,

Pani Agnieszka Piątek – nauczyciel z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Zamościu,

Pani Monika Rebizant-Siwiło – nauczyciel z Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu.

Przedstawiciele ŚZŻAK Okręg Zamość:

Pan Jerzy Blicharz – członek Koła Rejonowego ŚZŻAK Okręg Zamość w Biłgoraju,

Pan Zbigniew Mazurek – członek Koła Rejonowego ŚZŻAK Okręg Zamość w Zamościu.

W/w komisja dokonała oceny prac i wybrała zwycięzców konkursu.

Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość wraz z Wiceprezesem Andrzejem Jaroszyńskim, członkiem Związku- Kombatantem kpt. Józefem Łabą wręczyli przyznane przez Zarząd ŚZŻAK Okręg Zamość Medale za Zasługi na rzecz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, które  otrzymali:

  • Elżbieta Widyma – Dyrektor Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu
  • Elżbieta Okoń – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju
  • Maria Dworzycka – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Pasiekach
  • Irmina Czubara – Szady – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych im. Powstania Zamojskiego w Zamościu
  • Katarzyna Skrzypek – Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych im. Powstania Zamojskiego w Zamościu
  • Agnieszka Oseła – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych im. Powstania Zamojskiego w Zamościu
  • Aleksandra Kusztykiewicz – nauczyciel z Samorządowego Zespołu w Józefowie
  • Barbara Krawczyk – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie
  • Stanisław Kowalczyk – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej nadesłanych prac w/w komisja konkursowa przyznała nagrody następującym uczniom:

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce  –  Anna Skrzypik   –  Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu,

II miejsceKinga Rosińska – Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach,
 ZOBACZ PRACĘ

III miejsceGabriela Kiryluk – Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach.
 ZOBACZ PRACĘ

Wyróżnienia:

Rafał Krawczyk – Szkoła Podstawowa  Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu,
 ZOBACZ PRACĘ

Weronika Herc – Szkoła Podstawowa  Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu,
 ZOBACZ PRACĘ

Martyna Teterycz – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu,
 ZOBACZ PRACĘ

Wojciech Borys – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu,
 ZOBACZ PRACĘ

Paweł Mróz – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu,
 ZOBACZ PRACĘ

Maria Jachtoma – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu,
 ZOBACZ PRACĘ

Aleksandra Filipiuk – Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu,
 ZOBACZ PRACĘ

Anna Prystupa – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi,
 ZOBACZ PRACĘ

Marta Prystupa – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi,
 ZOBACZ PRACĘ

Dawid Duda – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie,
 ZOBACZ PRACĘ

Miłosz Obszyński – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie,
 ZOBACZ PRACĘ

Szymon Węgrzyn – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie,
 ZOBACZ PRACĘ

Aleksandra Szala – Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej,

Julia Malec – Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół Publicznych w Suścu.

Podziękowania:

Viktoria Kostrubiec – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu,
 ZOBACZ PRACĘ

Michał Cielniak – Szkoła Podstawowa  Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu,
 ZOBACZ PRACĘ

Matylda Chachler – Szkoła Podstawowa  Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu,
 ZOBACZ PRACĘ

Gabriel Bednarz – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu,
 ZOBACZ PRACĘ

Amelia Mazurek – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju.

W kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsceZofia Wieczerzańska – Gimnazjum im. Ks. Stanisława Staszica w Uchaniach z siedzibą w Jarosławiu,
 ZOBACZ PRACĘ

II miejsceOliwia Adamczuk – Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu.
 ZOBACZ PRACĘ

W kategorii szkół  ponadgimnazjalnych:

I miejsce – Julia Semak – 10. Drużyna Harcerska „Traperski Krąg”,

II miejsce – Sandra  Kusiak  – I LO im. ONZ w Biłgoraju,
 ZOBACZ PRACĘ

III miejsce – Gubała Aleksy – Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu.
 ZOBACZ PRACĘ

Wyróżnienia:

Michał Pomazanka – Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu (LO),
 ZOBACZ PRACĘ

Bartłomiej Kurantowicz  – Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Krasnobrodzie,
 ZOBACZ PRACĘ

Jakub Olech – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie (LO),
 ZOBACZ PRACĘ

Amelia Stręciwilk –  Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju,
 ZOBACZ PRACĘ

Kamila Bednarz – I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju.       

Ponadto wszystkim uczniom i ich opiekunom a także Dyrekcjom Szkół i członkom komisji konkursowej wręczono okolicznościowe dyplomy.

Pamiątkowe dyplomy otrzymali:

Nauczyciele – Opiekunowie uczestników konkursu:

Małgorzata Magryta – Szkoła Podstawowa  im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu,

Zbigniew Budzyński – Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach,

Bożena Wolańczuk – Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach,

Joanna Jastrzębska – Droździel – Szkoła Podstawowa  Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu,

Waldemar Wolanin – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu,

dr Krzysztof Klikicki – Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu,

Wiesława Martyniuk – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi,

Małgorzata Kociuba – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie,

Dorota Czarny – Szkoła Podstawowa  im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej,

Anna Rojek – Zespół Szkół Publicznych w Suścu,

Anna Wołoszyn – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju,

Krystyna Król – Gimnazjum im. Ks. Stanisława Staszica w Uchaniach z siedzibą w Jarosławiu,

Agnieszka Jałowicka – Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu,

Teresa Czaporowska – I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju,

Małgorzata Kitka – Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu,

Jolanta Kurantowicz – Zespół Szkół w Krasnobrodzie,

Iwona Snopek – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie (LO),

Anna Sadowska – Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju,

Anna Danilczuk – Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu (LO),

Dyrektorzy szkół:

Grażyna Ciastoch – Szkoła Podstawowa  im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu,

Piotr Zdrojko – Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach,

Anna Woś – Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach,

Maria Mołdoch – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu,

Ksiądz Mariusz Skakuj – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu,

Agnieszka Herc – Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu,

Andrzej Pachla – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi,

Barbara Rokosz – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie,

Krystyna Ptak – Szkoła Podstawowa  im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej,

Janusz Kiecana – Zespół Szkół Publicznych w Suścu,

Marian Kurzyna – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju,

Krystyna Król – Gimnazjum im. Ks. Stanisława Staszica w Uchaniach z siedzibą w Jarosławiu,

Elżbieta Widyma  – Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu,

Marian Klecha – I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju,

Waldemar Leszczyński – Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu,

Elżbieta Działa – Zespół Szkół w Krasnobrodzie,

Anna Derkacz – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie,

Adam Balicki – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

Łącznie rozdano 82 okolicznościowe dyplomy i podziękowania.

Nagrody rzeczowe i dyplomy podobnie wręczali: Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, poseł Sławomir Zawiślak, Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość por Andrzej Jaroszyński oraz członek Związku Kombatant – kpt Józef Łaba.

ZOBACZ RELACJĘ ORAZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z FINAŁU KONKURSU