Konkurs historyczny – IX EDYCJA

IX edycja Konkursu historycznego
pt.: „Historia mojej małej Ojczyzny.
Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK
Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”
2018 r.

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce – Karol Adamowicz – Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu,
 ZOBACZ PRACĘ

II miejsce – Kinga Rosińska – Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach,
 ZOBACZ PRACĘ

III miejsce – Gabriela Ozimek – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Ulhówku

Wyróżnienia:

Aleksandra Szala – Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej,

Martyna Szymonik – Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej,

Wiktoria Kuczeruk – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu,
 ZOBACZ PRACĘ

Anna Prystupa – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi,
 ZOBACZ PRACĘ

Julia Nowak – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Ulhówku,

Kinga Gęśla – Szkoła Podstawowa w Suchowoli,
 ZOBACZ PRACĘ

Jakub Dragan – Szkoła Podstawowa w Suchowoli,
 ZOBACZ PRACĘ

Jagoda Gniwek – Szkoła Podstawowa im. Wydarzeń Września w Czartowczyku,
 ZOBACZ PRACĘ

Anna Skrzypik – Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu,
 ZOBACZ PRACĘ

Aleksandra Soboń – Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu,
 ZOBACZ PRACĘ

Rafał Czerwieniec – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu,

Julia Soluch – Zespół Szkół Publicznych w Suścu.
 ZOBACZ PRACĘ

W kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce – Zofia Wieczerzańska – Gimnazjum im. Ks. Stanisława Staszica w Uchaniach z siedzibą w Jarosławiu,

II miejsce – Katarzyna Niziołek – Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie,
 ZOBACZ PRACĘ

III miejsce – Julia Semak – Zespół Szkół Publicznych w Suścu,

Wyróżnienia:

Wiktoria Mazur – Gimnazjum w Komarowie-Osadzie,
 ZOBACZ PRACĘ

Wiktoria Caryk – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Gimnazjalnymi w Majdanie Sopockim Pierwszym,
 ZOBACZ PRACĘ

Bartłomiej Widyma – Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu – Gimnazjum
 ZOBACZ PRACĘ

Ada Kostrubiec
 ZOBACZ PRACĘ
Bartosz Bratkowski 
 ZOBACZ PRACĘ
Jakub Romaszko
 ZOBACZ PRACĘ
– Gimnazjum Nr 1 w Szkole Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zamościu,

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce – Mateusz Kasiak – Zespół Szkół leśnych Technikum Leśnego im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Biłgoraju,
 ZOBACZ PRACĘ

II miejsce – Karol Duda – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu,
 ZOBACZ PRACĘ

III miejsce – Justyna Żur – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu.

Wyróżnienia:

Michał Pomazanka – Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu (LO),
 ZOBACZ PRACĘ

Tomasz Mazurek
 ZOBACZ PRACĘ
Kamil Szuwarski
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu.

Ponadto wszystkim uczniom i ich opiekunom a także Dyrekcjom Szkół i członkom komisji konkursowej wręczono okolicznościowe dyplomy.

Pamiątkowe dyplomy otrzymali:

Nauczyciele – Opiekunowie uczestników konkursu:

mgr Dorota Czarny – Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej,

mgr Joanna Jastrzębska – Droździel – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu,

mgr Wiesława Martyniuk – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi,

mgr Zbigniew Budzyński – Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach,

mgr Robert Czyż – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Ulhówku,

mgr Alina Kamińska – Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Suchowoli,

mgr Aneta Jóźwik – Szkoła Podstawowa im. Wydarzeń Września w Czartowczyku,

mgr Małgorzata Magryta – Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu,

mgr Wiesław Nowakowski – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu,

mgr Iwona Gałecka – Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu,

mgr Anna Rojek – Zespół Szkół Publicznych w Suścu,

mgr Krystyna Król – Gimnazjum im. Ks. Stanisława Staszica w Uchaniach z siedzibą w Jarosławiu,

mgr Jolanta Skowronek – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie – Osadzie,

mgr Krystyna Darda –Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Majdanie Sopockim Pierwszym,

mgr Agnieszka Jałowicka – Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu,

mgr Małgorzata Drozd – Gimnazjum Nr 1 przy Szkole Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Zamościu,

mgr Jolanta Grelak – Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie,

mgr Ewa Bakun – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu,

mgr Maria Halinowska – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu,

mgr Elżbieta Widyma – Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu (LO),

dr Katarzyna Motek – Zespół Szkół Leśnych Technikum Leśne im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Biłgoraju.

Dyrektorzy szkół:

mgr Krystyna Ptak – Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej,

mgr Maria Mołdoch – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu,

mgr Andrzej Pachla – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi,

mgr Piotr Zdrojko – Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach,

mgr Jadwiga Teterycz – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Ulhówku,

mgr Maria Sak – Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Suchowoli,

mgr Elżbieta Zezula – Szkoła Podstawowa im. Wydarzeń Września w Czartowczyku,

mgr Grażyna Ciastoch – Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu,

mgr Dominika Gil – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu,

mgr Jan Czochra – Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu,

mgr Janusz Kiecana – Zespół Szkół Publicznych w Suścu,

mgr Krystyna Król – Gimnazjum im. Ks. Stanisława Staszica w Uchaniach z siedzibą w Jarosławiu,

mgr Anna Kupiec- Niedźwiedź – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie – Osadzie,

mgr Teresa Hałasa – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Majdanie Sopockim Pierwszym,

mgr Elżbieta Widyma – Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu,

mgr Alicja Dubel – Gimnazjum Nr 1 przy Szkole Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zamościu,

mgr Janusz Skubisz – Publiczne Gimnazjum w Tarnogrodzie,

mgr Ewa Bakun – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu,

mgr Sylwia Horoszkiewicz – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu,

mgr Barbara Serafin – Zespół Szkół Leśnych Technikum Leśne im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Biłgoraju.

 

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Z ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU