Konkurs historyczny — XII EDYCJA

XII edycja Konkursu historycznego
pt. „Historia mojej małej Ojczyzny.
Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK
Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”
2021 r.

Uprzejmie informujemy, że XII Edycja konkursu historycznego pt.: „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” zorganizowanego przez ŚZŻAK Okręg Zamość przy współpracy z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych została rozstrzygnięta. Konkurs objęli Patronatem Honorowym Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej – JE ks. bp dr Marian Rojek oraz Lubelski Kurator Oświaty – Pani Teresa Misiuk.

Do konkursu przystąpiło łącznie 17 uczestników reprezentujących 12 szkół z terenu działalności ŚZŻAK Okręg Zamość (powiat zamojski, tomaszowski, hrubieszowski, biłgorajski, krasnostawski i lubaczowski), w tym 11 szkół podstawowych i 1 ponadpodstawowa, tj.: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu, Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałem Integracyjnym im. Adama Mickiewicza w Zamościu, Szkoła Podstawowa w Pasiekach, Szkoła Podstawowa nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, Szkoła Podstawowa im. Artura Grottgera w Hubinku, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Tarnoszynie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie, Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu, Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach, Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego w Goraju,  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Suścu.

Dnia 7.05.2021 roku w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu zebrała się komisja XII edycji konkursu historycznego pn. „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” w składzie:

Przewodniczący komisji:

Bogdan Leszczuk – nauczyciel konsultant z Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu

Członkowie:

Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk – wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Oddział Zamiejscowy w Zamościu

Dorota Kurzyńska – wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Oddział Zamiejscowy w Zamościu

Waldemar Wolanin – nauczyciel z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Ojca Pio w Zamościu

 Jerzy Blicharz – członek ŚZŻAK Okręg Zamość Koło Rejonowe w Biłgoraju

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej nadesłanych prac komisja konkursowa przyznała nagrody następującym uczniom:

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce – JAKUB KRAWCZYK uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie
ZOBACZ PRACĘ (.pdf)

II miejsce –  SZYMON DROZD  uczeń Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałem Integracyjnym im. Adama Mickiewicza w Zamościu
ZOBACZ PRACĘ (.pdf)

II miejsce – HANNA DWORZYCKA  uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
ZOBACZ PRACĘ (.pdf)

III miejsce – BARBARA PUPIEC  uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu
ZOBACZ PRACĘ (.pdf)

III miejsce – KINGA ROSIŃSKA uczennica Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach
ZOBACZ PRACĘ (.pdf)

Wyróżnienia:

JULIA SIEMIONKO – uczennica Szkoły Podstawowej w Pasiekach
ZOBACZ PRACĘ (.pdf)

ALEKSANDRA WRONA – uczennica Szkoły Podstawowej im. Artura Grottgera w Hubinku
ZOBACZ PRACĘ (.pdf)

KAROL MACIOCHA – uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu
ZOBACZ PRACĘ (.pdf)

AGATA MALICKA – uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu

KAROLINA JONAK – uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu

MATEUSZ BARDEGA – uczeń Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Tarnoszynie
ZOBACZ PRACĘ (.pdf)

KACPER KOLBUCH – uczeń Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Tarnoszynie
ZOBACZ PRACĘ (.pdf)

GABRIELA BEDNARCZYK – uczennica Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu
ALEKSANDRA SPASOWICZ – uczennica Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Kraków w Łosińcu
ZOBACZ PRACĘ 1 (.pdf)
ZOBACZ PRACĘ 2 (.pdf)

SZYMON ŚLICZNIAK – uczeń Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Goraju
ZOBACZ PRACĘ (.pdf)

MICHAŁ MALEC – uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Suścu
ZOBACZ PRACĘ (.pdf)

W kategorii szkół ponadpodstawowych:

I miejsce – JULIA MALEC uczennica Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu

Nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu ufundował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość.

Laureaci poszczególnych miejsc otrzymają: 

I miejsce – Aparat Instax Mini 9 + instax mini 4×10 + mini statyw;

II miejsce – Kamera sportowa;

III miejsce – Smartwatch;

Wyróżnienia – Pendrive

Ponadto każdy z uczestników, jak również opiekunowie, dyrekcja szkół, członkowie komisji konkursowej otrzymają od organizatora pamiątkowe dyplomy.

Uroczysty finał tegorocznej edycji konkursu tj. ogłoszenie jego wyników i wręczenie nagród zaplanowany jest na 11 czerwca br. (piątek). Szczegóły dotyczące finału zamieścimy już wkrótce.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników oraz osób wspierających konkurs za to, że chce im się – niezależnie od tego co dzieje się wokół – pracować w słusznej sprawie tj. na rzecz zachowania pamięci o historii naszego narodu i bohaterskich czynach naszych przodków.