Konkurs Historyczny — XIV EDYCJA

XIV edycja Konkursu historycznego
pt. „Historia mojej małej Ojczyzny.
Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK
Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”
2023 r.

Uprzejmie informujemy, że XIV edycja konkursu historycznego pt.: „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”, organizowanego przy współpracy z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych została rozstrzygnięta.

Patronat Honorowy nad tegoroczną edycją konkursu objęli: Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej – Ks. Bp dr Marian Rojek, Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezjalnej Diecezji Zamojsko-lubaczowskiej, Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Krzysztof Staruch, Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu dr Dorota Mach.

Do konkursu przystąpiło łącznie 33 uczestników reprezentujących 15 szkół z terenu działalności ŚZŻAK Okręg Zamość (powiat zamojski, tomaszowski, hrubieszowski, biłgorajski, krasnostawski i lubaczowski), w tym 11 szkół podstawowych i 4 ponadpodstawowe, tj.: Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie, Zespół Szkół i Przedszkola w Tarnawatce, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie, Szkoła Podstawowa w Uchaniach, Szkoła Podstawowa nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie, Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Krynicach, Szkoła Podstawowa w Wielączy, Szkoła Podstawowa w Sułowie, Zespół Szkół Publicznych w Suścu, Zespól Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Zamościu, IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie, Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Biłgoraju.

W poniedziałek 5 czerwca 2023 roku w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu zebrała się komisja XIV edycji konkursu historycznego pn. „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” w składzie:

Przewodniczący komisji:

Bogdan Leszczuk – nauczyciel konsultant z Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu

Członkowie:

Ks. dr Piotr Brodziak – Dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Dr Dorota Mach – Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu

Małgorzata Oryszczak – nauczyciel bibliotekarz Wydziału Udostępniania Zbiorów Zwartych i Audiowizualnych Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu

Maria Kaliszczuk – emerytowana Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach

Anna Maciukiewicz – przedstawiciel Biskupa Diecezjalnego dr. Mariana Rojka, Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego Kurii Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

por. Andrzej Jaroszyński – Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej nadesłanych prac komisja konkursowa przyznała nagrody następującym uczniom:

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce – PATRYCJA ROSIŃSKA – uczennica Szkoły Podstawowej w Uchaniach
ZOBACZ PRACĘ (.pdf)

II miejsce –  MICHAŁ PŁOSZAJ –  uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 w Zamościu

III miejsce –  JAKUB LITWIŃCZUK – uczeń Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce
ZOBACZ PRACĘ (.pdf)

Wyróżnienia:

BARBARA DWORZYCKA – uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
ZOBACZ PRACĘ (.pdf)

JULIA GROCHOWICZ – uczennica Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie

EMILIA WOJCIECHOWSKA – uczennica Szkoły Podstawowej w Bodaczowie

GABRIELA MACH – uczennica Szkoły Podstawowej w Bodaczowie

ANNA GŁĄB – uczennica Szkoły Podstawowej w Bodaczowie

ANTONI BERDAK – uczeń Szkoły Podstawowej w Bodaczowie

OSKAR HAWRYLUK – uczeń Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Krynicach

MILENA SZYMANEK – uczennica Szkoły Podstawowej w Wielączy

DANIEL DZIADOSZ – uczeń Szkoły Podstawowej w Wielączy

ZUZANNA KITKA – uczennica Szkoły Podstawowej w Wielączy

KAJA ŻEMŁA – uczennica Szkoły Podstawowej w Sułowie

ZOFIA MACIĄG – uczennica Szkoły Podstawowej w Sułowie

JULIA KOŚCIK – uczennica Szkoły Podstawowej w Sułowie

NATALIA SURMACZ – uczennica Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie

DOMINIKA DROŹDZIEL – uczennica Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie

PATRYCJA PAWLIK – uczennica Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie

MALWINA MARZEC – uczennica Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie

GABRIELA PASTUSZEK – uczennica Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie

KATARZYNA SKAŁECKA – uczennica Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie

GABRIELA KRZESZOWIEC – uczennica Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie

SARA UNGIER – uczennica Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie
ZOBACZ PRACĘ (.pdf)

JAKUB KUŹNIARZ – uczeń Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce
ZOBACZ PRACĘ (.pdf)

PAULINA KRZYSZCZAK – uczennica Szkoły Podstawowej w Sułowie
ZOBACZ PRACĘ (.pdf)

AMELIA CYBURT – uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Suścu
ZOBACZ PRACĘ (.pdf)

Podziękowania:

ALEKSANDRA KNAP – uczennica Szkoły Podstawowej w Sułowie

AMELIA KUREK– uczennica Szkoły Podstawowej w Sułowie

W kategorii szkół ponadpodstawowych:

I miejsce – KINGA ROSIŃSKA – uczennica IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie
ZOBACZ PRACĘ (.pdf)

II miejsce –  MARTYNA MARGOL – uczennica Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Biłgoraju
ZOBACZ PRACĘ (.pdf)

III miejsce – OLIWIA NIEŚCIOR – uczennica Zespołu Szkół Nr 3 im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim
ZOBACZ PRACĘ (.pdf)

Wyróżnienie:

JULIA MOKRZYCKA – uczennica Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu
ZOBACZ PRACĘ (.pdf)

Nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu ufundował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość.

Laureaci poszczególnych miejsc otrzymają: 

I miejsce – Dron DJI Rise Tello Edu

II miejsce – Gimbal , stabilizator do smartfona Zhiyun Smooth Q4

III miejsce – Aparat Fuji Instax Mini 11+ 2 wkłady(20 zdjęć)

Wyróżnienia – Powerbank

Prezes ŚZŻAK O/Z poseł S. Zawiślak ufundował dla wszystkich uczniów, uczestniczących w konkursie nagrody składające się  m.in. z wydawnictw, zestawu patriotycznych gadżetów.

Ponadto każdy z uczestników, jak również opiekunowie, dyrekcje szkół, członkowie komisji konkursowej otrzymają od organizatora pamiątkowe dyplomy oraz wydawnictwa patriotyczne.