Zamieszczono: 25 marca 2019

premiera filmu szzak okreg zamosc 2019Uprzejmie informujemy, iż dnia 22 marca 2019 r. o godzinie 17.00 w Centrum Kultur Filmowej „Stylowy” w Zamościu miała miejsce uroczysta premiera filmu dokumentalnego pt. „Wszystko dla Polski. Dzieje II Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej”. Pomysłodawcą, organizatorem powstania i zrealizowania ww. filmu był Poseł Sławomir Zawiślak – Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość.

Patronat Honorowy nad premierą wyprodukowanego przez ŚZŻAK Okręg Zamość i Telewizję Polską S.A. TVP3 Lublin filmu objął Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki oraz Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk.

Prezes Zawiślak i Premier Morawiecki
Dziękujemy Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za objęcie patronatem premiery filmu.

W wyniku podjętych przez ŚZŻAK Okręg Zamość starań, jego produkcję dofinansował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz sponsorzy i darczyńcy: Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o., Zamojskie Zakłady Zbożowe, Lasy Państwowe, Attyla s. j., PGE Dystrybucja S. A. Partnerem premiery było Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu.

Zaproszenie na premierę przyjęli Weterani- żołnierze Armii Krajowej – płk Zbigniew Kruk ps. „Witek”, płk Bronisław Malec ps. „Żegota”. Zaproszenia zostały przekazane także członkom rodzin żołnierzy II Inspektoratu AK, m.in.: rodzinie Stanisława Rajtara “Śmiguły”, rodzinie Wandy Piłat – łączniczki oddziału Henryka Kwaśniewskiego “Luxa”, rodzinie Jana Kukiełki, współpracownikowi Stanisława Pakosa “Wrzosa”, Kazimierzowi Hadam wnukowi ppor. Jana Hadama ps. “Agrest”, Adamowi Pyś bratankowi st. sierż. Józefa Pysia ps. “Ostry”, Dariuszowi Pilarskiemu wnukowi ppłk. Mariana Pilarskiego ps. “Jar”, Andrzejowi Hulanickiemu z rodziny sierż. Ludwika Rogalskiego ps. “Kanciarz”, Ryszardowi Kaczorukowi z rodziny Józefa Kaczoruka ps. “Ryszard”, Maciejowi Bizior wnukowi ppor. Stanisława Biziora ps. “Eam”, Krzysztofowi Wróblewskiemu z rodziny Mieczysława Wróblewskiego ps. “Szum”, Markowi Franczak – synowi Józefa Franczaka ps. “Lalek”, Bogdanowi Szykule z rodziny związanej z plut. Stanisławem Pakosem ps. “Wrzos”, Ryszardowi Borowskiemu z rodziny kpr. Wacława Borowskiego ps.”Sierp”.

W uroczystej premierze udział wzięło wielu przedstawicieli władzy rządowej, samorządowej duchowieństwa, grup rekonstrukcyjnych, funkcjonariuszy służb mundurowych, oficerów Wojska Polskiego, organizacji niepodległościowych, kombatanckich i innych instytucji oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy regionu.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenie na salę przez Wiceprezesa ŚZŻAK O/Z por. Andrzeja Jaroszyńskiego pocztów sztandarowych oraz grup rekonstrukcyjnych, wydania stosownych komend, odśpiewania hymnu państwowego i złożenia przez ww. meldunku Weteranom AK – Wiceprezesom ŚZŻAK Okręg Zamość płk. Zbigniewowi Krukowi ps. „Witek” oraz płk. Bronisławowi Malcowi ps. „Żegota”. Przybyli goście zostali powitani przez Sekretarza ŚZŻAK Okręg Zamość -Witolda Maruchę.

Wśród grona znamienitych gości, którzy osobiście uczestniczyli w wydarzeniu, obecni byli, m.in.: Ks. Kanclerz dr Michał Maciołek – reprezentujący J E Ks. Biskupa dr Mariana Rojka, Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, parlamentarzyści: Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm RP, Piotr Olszówka – Poseł na Sejm RP, Jarosław Sachajko – Poseł na Sejm RP, Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, Ryszard Montusiewicz – Dyrektor Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Lublinie, Aleksander Kalisz – Dyrektor Delegatury LUW w Zamościu, Stanisław Grześko – Starosta Zamojski, Witold Marucha – Wicestarosta Zamojski, Maryla Symczuk – Starosta Hrubieszowski, Piotr Zając – Wiceprezydent Miasta Zamość, Waldemar Raczyński – Wójt Gminy Stary Zamość, Mariusz Kukiełka – Wójt Gminy Łabunie, Ryszard Borowski – Wójt Gminy Miączyn, Agnieszka Skubis-Rafalska – Wójt Gminy Werbkowice, Andrzej Adamek- Wójt Gminy Bełżec, Stanisław Kozyra – Wójt Gminy Łukowa, płk Tadeusz Nastarowicz – Dowódca 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, ppłk Leszek Winogrodzki – Dowódca 3. Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, płk Artur Jakubczyk – Dowódca 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. H. Dobrzańskiego „Hubala”, ppłk Jerzy Muzyka – Komendant 32. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, Agnieszka Biernacka – Kierownik Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, mjr Piotr Burak – Zastępca Dyrektora Zakład Karny w Zamościu, mjr Andrzej Weremko – Zastępca Dyrektora Zakład Karny w Zamościu, bryg. mgr inż. Jacek Sobczyński – Komendant Miejski PSP w Zamościu, kpt. Piotr Gronowicz – Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie, Magdalena Kołodziejczyk i Rafał Kołodziejczyk – autorzy scenariusza i reżyserzy filmu, Członek Zarządu Andrzej Skiba reprezentujący Zbigniewa Tracichleba – Prezesa Zarządu PKP LHS Sp. z o. o., Prezesa Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A reprezentował Roman Zdunek – Zastępca Dyrektora Cukrowni „Krasnystaw”, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie reprezentował Stanisław Nawrocki – Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów, Dariusz Danilewicz – Wiceprezes Zarządu Zamojskich Zakładów Zbożowych, Andrzej Olborski – Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja Oddział w Zamościu, Władysław Kasprzak – właściciel Van Taxi, Władysław Kardasz – Właściciel Drukarni Atylla, Maria Gmyz – Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Krzysztof Gałaszkiewicz – Dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Anna Dobosz – Dyrektor Sądu Rejonowego w Hrubieszowie, Mariusz Nagadowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Strzelce, Marcin Krzysztofik – Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, dr hab. Tomasz Panfil – Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Lublinie, Andrzej Urbański – Dyrektor Muzeum Zamojskiego, Andrzej Bubeła, – dyrektor Centrum Kultury Filmowej “Stylowy” w Zamościu, Janina Kalinowska – Przewodnicząca Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu, Jerzy Zacharow – Przew. Stow. Internowanych Zamojszczyzny, Jerzy Krzyżewski – Prezesa Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, Maria Król- Przewodnicząca Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok krokiem, Tomasz Dudek – Prezes Stowarzyszenia Bitwa Pod Komarowem, harcmistrz Anna Rojek – Komendantka Hufca ZHP Tomaszów Lubelski z harcerzami z 10 drużyny harcerskiej „Traperski Krąg” z Suśca.

W uroczystości uczestniczyli członkowie rodzin ŻW i grup Rekonstrukcyjnych, członkowie i sympatycy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z terenu działania Okręgu Zamość, poczty sztandarowe ŚZŻAK O/Z Kół rejonowych: Zamość, Stary Zamość, Hrubieszów, Józefów, Tomaszów Lub., Tyszowce, Biłgoraj, Uchanie, Komarów, Zwierzyniec, Susiec, Rudnik oraz Skierbieszów.

Następnie prowadzący uroczystość członek Zarządu ŚZŻAK O/Z, Prezes Koła Rejonowego Biłgoraj – Tomasz Książek, dokonał krótkiego wprowadzenia w którym nawiązał do wcześniejszego filmu dokumentalnego pt. „Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942-44” poświęconego tragicznym losom polskiej ludności zamieszkującej Zamojszczyznę w okresie II wojny światowej. Ww. podkreślił także m.in., że film „Wszystko dla Polski. Dzieje II Zamojskiego Inspektoratu AK” to kontynuacja wcześniejszej inicjatywy środowiska ŚZŻAK Okręgu Zamość, której głównym pomysłodawcą i inicjatorem jest Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak – Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość.

Kolejno głos zabrał Poseł Sławomir Zawiślak – Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, który wygłosił okolicznościowe przemówienie. W swoim wystąpieniu Prezes Związku m.in. podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację premierowego filmu, a zwłaszcza podmiotom, które dofinansowały jego produkcję, tj.: Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ministerstwu Obrony Narodowej, sponsorom i darczyńcom, oraz partnerowi premiery – CKF „Stylowy” w Zamościu. Podziękowania złożył także na ręce Dyrektora TVP 3 Lublin -współproducenta filmu, reżyserów – członków ekipy filmowej, społeczników – Koleżanek i Kolegów – członków ŚZŻAK oraz wszystkich osób wspierających produkcję.

List od Prezesa Rady Ministrów - Mateusza Morawieckiego
List od Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego
List od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka
List od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka

Następnie o zabranie głosu poproszono Wojewodę Lubelskiego – prof. Przemysława Czarnka, który w swoim wystąpieniu okolicznościowym przekazał pozdrowienia od Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego oraz Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Wojewoda podziękował ŚZŻAK Okręg Zamość na czele z Prezesem Sławomirem Zawiślakiem za prawdę ukazaną w w/w filmie oraz za ogromną, wieloletnią aktywność, dodając, że jest to najbardziej aktywny Okręg ŚZŻAK w Polsce. Podkreślił, jak ważne jest podnoszenie głosu i nazywanie rzeczy po imieniu w kontekście konieczności walki z fałszowaniem historii dotyczącej narodu polskiego w naszym kraju i poza jego granicami. Wojewoda podziękował również Magdalenie i Rafałowi Kołodziejczykom – reżyserom i autorom scenariusza filmu oraz Ryszardowi Montusiewiczowi – Dyrektorowi Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Lublinie – współproducentowi filmu, za kultywowanie pamięci o historii i bohaterach II inspektoratu.

Na scenę zaproszono także Ryszarda Montusiewicza – Dyrektora TVP Oddział Lublin- koproducenta filmu „Wszystko dla Polski. Dzieje II Zamojskiego Inspektoratu AK”, który zaznaczył w swojej wypowiedzi, że wykonywana wspólnie ze ŚZŻAK Okręg Zamość, Posłem Sławomirem Zawiślakiem oraz innymi instytucjami dbającymi o prawdę historyczną praca jest dla niego powinnością i przywilejem. Przywilejem jest także możliwość realizowania produkcji takiej jak film „Wszystko dla Polski. Dzieje II Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej”, zaś powinnością Telewizji Polskiej, jako medium narodowego, jest pokazywanie prawdziwej historii. W swej wypowiedzi dyr. Montusiewicz nawiązał do sukcesu poprzedniego filmu „Wszystko dla Polski. Powstanie zamojskie 1942-1944” oraz dodał, że oprócz jednorazowych produkcji TVP Oddział Lublin tworzy cykliczne produkcje poświęcone m.in. Żołnierzom Niezłomnym Lubelszczyzny. W TVP Lublin wyprodukowano już kilkadziesiąt odcinków, które są emitowane na antenach TVP. Dodał, że w 2018 r. TVP Lublin rozpoczęła cykl kilkunastu części produkcji pt. „Polacy na Ratunek Żydom”, która zostanie przetłumaczona na język angielski.

W związku z uroczystą premierą filmu „Wszystko dla Polski. Dzieje II Zamojskiego Inspektoratu AK” odczytano również przekazane listy okolicznościowe. List z Kancelarii Prezesa Rada Ministrów – Mateusza Morawieckiego, który objął honorowym patronatem ww. premierowy pokaz odczytany został przez Kamilę Maślankę – Prezes ŚZŻAK Rejon Hrubieszów, równocześnie członka Zarządu Okręgu Zamość ŚZŻAK. List Gratulacyjny wystosował również Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Ww. list odczytał Andrzej Wojtyło Prezes ŚZŻAK Rejon Józefów.

Jednym z punktów uroczystej premiery było wręczenie odznaczeń – medali z okazji 100-lecia Odzyskanej Niepodległości nadanych przez Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego. Ceremonię wręczenia medali prowadził Wojciech Kondrat – sekretarz Stowarzyszenia „Głos Bohatera” pełniący funkcję doradcy Wojewody Lubelskiego. Z rąk Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka odznaczenia odebrali: płk Zbigniew Kruk, płk Bronisław Malec, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, por. Andrzej Jaroszyński, Janina Kalinowska, Stanisława Kowalska, Małgorzata Gałaszkiewicz, ks. Andrzej Puzon, ks. Tadeusz Guz, Władysław Sitkowski, Grzegorz Lipa, Jerzy Zacharow, ks. Czesław Grzyb, Tomasz Jerzy Dudek, Władysław Kardasz, Maria Król, Marian Eugeniusz Jagusiewicz, Jerzy Krzyżewski.

Następnie członkowie Prezydium Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość wręczyli – zatwierdzoną przez Kancelarię śp. Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego – Odznakę Zasługi ŚŻŻAK Okręg Zamość dla osób szczególnie zaangażowanych we wspieranie działalność patriotycznej zamojskiego Okręgu ŚZŻAK. Ceremonię odznaczeń przeprowadził por. Andrzej Jaroszyński – Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość. Medalami uhonorowano Wiceministra Obrony Narodowej – gen. Marka Łapińskiego, w imieniu którego medal odebrała siostra Jadwiga Wiśniewska, Wojewodę Lubelskiego – Przemysława Czarnka, Dyr. Oddziału Lubelskiego IPN – Marcina Krzysztofika, Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Lublinie – dr hab. Tomasza Panfila, płk Jerzego Muzykę – dowódcę 32 WOG-u w Zamościu, płk Artura Jakubczyka – d-cę II Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie, Dyr. Muzeum Zamojskiego – Andrzeja Urbańskiego, Witolda Maruchę – Wicestarostę Zamojskiego. Medale wręczyli Poseł Sławomir Zawiślak – Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość oraz por. Andrzej Jaroszyński i Marian Derkacz – Wiceprezesi ŚZŻAK O/Z.

Po dokonaniu aktu wręczenia odznaczeń głos zabrał płk Tadeusz Nastarowicz – Dowódca 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W swoim wystąpieniu podziękował za to, że są osoby, dzięki którym słowo „Żołnierz”, „Wojsko Polskie” na Zamojszczyźnie prezentowało i nadal prezentuje wartość i prestiż. Swoje szczere słowa ww. skierował do Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość, posła Sławomira Zawiślaka, któremu podziękował za to, że umie wokół siebie skupić ludzi, dzięki których pracy i życiu można dumnie, z podniesioną głową mówić o naszej pięknej, zarazem trudnej historii. W dowód uznania płk Tadeusz Nastarowicz wręczył Prezesowi Zawiślakowi miecz, którym, jak podkreślił ww., w przeszłości wykuwano prawdę. Prezes Sławomir Zawiślak, przyjmując podarunek, złożył na ręce płk Tadeusza Nastarowicza podziękowanie za wspaniałą, profesjonalną współpracę z oficerami, żołnierzami i pracownikami Wojska Polskiego.

Po części oficjalnej rozpoczęto emisję filmu. Widzowie obejrzeli godzinny, fabularyzowany film dokumentalny, poświęcony II Zamojskiemu Inspektoratowi Armii Krajowej – organizacji uważanej za największą i najsilniejszą liczebnie inicjatywę konspiracyjną na Lubelszczyźnie po 1947 r. W filmie wypowiadają się historycy, regionaliści oraz potomkowie żołnierzy tzw. drugiej konspiracji. Ww. produkcja ma także na celu zachęcenie badaczy najnowszej historii Polski do podjęcia prac nad tą „białą plamą” w historii naszego kraju. Warto podkreślić, że ww. film przybliża niepublikowane dotychczas, mało znane materiały, ważne dla przypomnienia roli niepodległościowych struktur polskiego państwa podziemnego w tym trudnym okresie. Realizacja filmu miała miejsce na terenie województwa lubelskiego. Prace związane ze zdjęciami objęły wnętrza i plenery na Zamojszczyźnie i w Lublinie. Zdjęcia realizowano m. in. w Muzeum Wsi Lubelskiej, kamieniołomach w Józefowie Biłgorajskim, klasztorze oo. Bernardynów w Radecznicy oraz w okolicznych lasach Zamojszczyzny. Do współpracy zaproszono grupy rekonstrukcji historycznej z Biłgoraja, Tomaszowa Lubelskiego, Zamościa i Lublina. Etap prac postprodukcyjnych (montaż, udźwiękowienie, animacja komputerowa) realizowany był w Lublinie.

Po uroczystej premierze filmu prowadzący ww. uroczystość zaprosił na scenę twórców filmu Magdalenę i Rafała Kołodziejczyków – reżyserów i autorów scenariusza, którym za wspaniała pracę podziękowali i wręczyli kwiaty członkowie Młodego Pokolenia w ŚZŻAK Okręg Zamość Witold Marucha oraz Wioletta Skoczylas.

Ważnym punktem uroczystej premiery była także cześć artystyczna, w ramach której zaprezentowali się Lena Gęborys, młoda artystka z 10 drużyny harcerskiej „Traperski Krąg” z Suśca w piosence „Uwierz Polsko” oraz Kaja Peć z zespołem „ Ku-Chwale” z Józefowa z autorskim wideoklipem „Taka jesteś Polsko” . Następnie młodzi artyści z zespołu „ Ku-Chwale” podziękowali (wręczając statuetkę i kwiaty) Prezesowi Sławomirowi Zawiślakowi za zaproszenie i możliwość zaprezentowania utworu ,,Taka jesteś Polsko’’, wsparcie w realizacji inicjatywy, także za umożliwienie nagrania zdjęć do teledysku w Muzeum AK w Bondyrzu.

Po części artystycznej prowadzący uroczystość Tomasz Książek w imieniu władz ŚZŻAK Okręg Zamość zaprosił wszystkich uczestników premiery na poczęstunek – przygotowaną przez 32 WOG w Zamościu wojskową grochówkę.

Jednocześnie, z uwagi na edukacyjny charakter ww. filmu, uprzejmie informujemy, że ŚZŻAK Okręg Zamość zwróci się z prośbą do dyrekcji kin w regionie o zorganizowanie bezpłatnych pokazów filmu dla zainteresowanych szkół oraz osób indywidualnych. Planowana jest także produkcja płyt DVD, które bezpłatnie (do wyczerpania zapasów) zostaną przekazane przez Związek wszystkim zainteresowanym.

TVP3 Lublin, koproducent filmu planuje wyświetlić ww. film w okresie Świąt Wielkanocnych.

Wszystko dla Polski - dzieje II Zamojskiego Inspektoratu AK - plakat filmowyWszystko dla Polski - dzieje II Zamojskiego Inspektoratu AK - zaproszenie na premiere

Prezes Zawiślak i Premier Morawiecki

Dziękujemy Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za objęcie patronatem premiery filmu.

Członkowie Związku zostali uhonorowani przez Premiera Mateusza Morawieckiego dyplomem i medalem.

Wszystko dla Polski – premiera filmu

https://lublin.tvp.pl/41862121/22-marca-2019r – oglądaj od 1:10:45

https://lublin.tvp.pl/41881227/film-o-zamojskiej-ak

https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/premiera-filmu-%E2%80%9Ewszystko-dla-polski-dzieje-ii-zamojskiego-inspektoratu-ak%E2%80%9D

https://www.radio.lublin.pl/news/historia-zolnierz-wykletych-zamojszczyzny-na-ekranie

Zamieszczono: 24 marca 2019

Serdecznie zapraszamy na Uroczystości Patriotyczne W Deszkowicach, poświęcone pamięci żołnierzy Armii Krajowej z oddziału Adama Piotrowskiego “Doliny” poległych w walce z Niemieckim okupantem 6 Kwietnia 1943.Uroczystości odbędą się 7 kwietnia.

Program:
12:00 – Msza Święta w kościele pw. Świętego Maksymiliana Kolbego w Deszkowicach.
13:00 – Przejście zebranych pod pomnik upamiętniający poległych żołnierzy AK. Odśpiewanie Hymnu Narodowego i złożenie wieńców.

deszkowice 2019

Zamieszczono: 13 marca 2019

Wszystko dla Polski - dzieje II Zamojskiego Inspektoratu AK - plakat filmowyFilm dokumentalny „Wszystko dla Polski. Dzieje II Zamojskiego Inspektoratu AK” został wyprodukowany przez ŚZŻAK Okręg Zamość i Telewizję Polską S. A. TVP3 Lublin. Premiera filmu odbędzie się 22 marca br. o godzinie 17.00 w Centrum Kultury Filmowej “Stylowy” w  Zamościu (wstęp wolny). Odbiór bezpłatnych wejściówek możliwy będzie od 13 marca br. w kasach CKF, w godzinach pracy kina (ilość miejsc ograniczona).

Patronat Honorowy nad Premierą wyprodukowanego przez ŚZŻAK Okręg Zamość i TVP3 Lublin filmu objął Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki oraz Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk. Telewizyjna premiera filmu planowana jest na antenie TVP 3 LUBLIN w okresie Świąt Wielkanocnych.

Pomysłodawcą i głównym inicjatorem filmu jest Poseł Sławomir Zawiślak – Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość. W wyniku podjętych przez ŚZŻAK Okręg Zamość starań, produkcję dofinansował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz sponsorzy i darczyńcy: Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o., Zamojskie Zakłady Zbożowe, Lasy Państwowe, Attyla s. j., PGE Dystrybucja S. A. Partnerem premiery jest CKF „Stylowy” w Zamościu. WIĘCEJ

Zamieszczono: 13 marca 2019

x edycja konkursu historycznego Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losySerdecznie zapraszamy do udziału w X Edycji Konkursu Historycznego „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ–AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”. Konkurs został objęty Patronatem Honorowym przez J E ks. bp dr Mariana Rojka – Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Ministra Jana Józef Kasprzyka oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk.

Przedstawiciele ŚZŻAK Okręg Zamość zachęcają do uczestnictwa w/w przedsięwzięciu wszystkie szkoły funkcjonujące na terenie 6 powiatów- tj. obszarze działania Okręgu. Dla zwycięzców, uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe, dyplomy itp.

Konkurs historyczny pt.: „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”ma na celu m. in. kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski-Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej oraz formacji poakowskich na terenie zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej, kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej rodziny, środowiska związanego z miejscem zamieszkania.

Ostateczny termin zgłoszenia uczestników konkursu upływa z dniem 19 kwietnia 2019 r. (Etap szkolny). Prace, które spełniły warunki wymienione w regulaminie konkursu powinny być nadesłane do dnia 18 maja 2019 roku na adres: ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ OKRĘG ZAMOŚĆ, UL. PARTYZANTÓW 3/31, 22-400 ZAMOŚĆ z dopiskiem „Konkurs historyczny”. 

Dnia 24 maja zostanie powołana komisja, która 27 maja oceni prace. Następnie poinformuje ona dyrektorów szkół o liście nagrodzonych i wyróżnionych uczniów, co nastąpi w terminie do 31 maja 2019 roku.

Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się dnia 3 czerwca 2019 roku w Delegaturze LUW w Zamościu. 

REGULAMIN KONKURSU

O szczegółach ww. konkursu ŚZŻAK Okręg Zamość poinformuje Dyrekcje szkół drogą elektroniczną, natomiast regulaminy oraz bieżące informacje na temat ww. dostępne będą na stronie internetowej Związku www.akzamosc.pl. oraz stronie internetowej Lubelskiego Kuratorium Oświaty.

Powyższe informacje zostały przekazane do wiadomości publicznej podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, która odbyła się 12 marca br. w Delegaturze LUW w Zamościu. W konferencji udział wzięli: Poseł Sławomir Zawiślak – Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, przedstawiciele Zarządu i Prezesi Kół Rejonowych ŚZŻAK Okręg Zamość oraz Rafał Kołodziejczyk – jeden z reżyserów filmu dokumentalnego pt. „Wszystko dla Polski. Dzieje II Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej.”

Relacja video z konferencji:

Zamieszczono: 4 marca 2019

67. Rocznica Śmierci płk. Mariana Pilarskiego ps. „Jar” oraz kpt. Stanisława Biziora ps. „Eam”

67. Rocznica Śmierci płk. Mariana Pilarskiego ps. „Jar” oraz kpt. Stanisława Biziora ps. „Eam”

3 marca 2019 roku w Radecznicy odbyła się uroczystość 67 Rocznicy Śmierci płk. Mariana Pilarskiego ps. „Jar” oraz kpt. Stanisława Biziora ps. „Eam”, włączona w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

O godzinie 9:00, po przywitaniu gości przez prowadzącego uroczystość, został odegrany Hymn Narodowy, odczytany okolicznościowy Apel Pamięci oraz została oddana Salwa Honorowa. Następnie w krypcie Żołnierzy II Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. Wśród gości zaproszonych na uroczystość obecni byli m.in. por. Jan Jabłoniec ps. „Fiat”, Piotr Bartnik ps. „Jastrząb”, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Poseł na Sejm RP Piotr Olszówka, Senator RP Jerzy Chróścikowski, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Starosta Zamojski Stanisław Grześko, Zastępca Dowódcy 25 Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu mjr Wojciech Brykner, Dyrektor IPN o. Lublin Marcin Krzysztofik, radna sejmiku województwa Pani Maria Gmyz oraz Wójt Gminy Radecznica Marian Szuper. Obecni byli także przedstawiciele służb mundurowych, harcerstwa, szkół z terenu gminy Radecznica, grup rekonstrukcyjnych oraz stowarzyszeń. Asystę Honorową zabezpieczał 25 Batlion Lekkiej Piechoty WOT w Zamościu oraz Orkiestra Wojskowa z Lublina. Poczet sztandarowy wystawił ŚZŻAK o. Zamość. WIĘCEJ

Zamieszczono: 3 marca 2019

narodowy dzień pamięci żołnierzy wyklętych w Zamościu 2019W dniu 1 marca 2019 roku w Zamościu w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych z inicjatywy ŚZŻAK Okręg Zamość, oraz współorganizatorów: 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, Kościoła Rektoralnego pw. św. Katarzyny w Zamościu oraz Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych im. Powstania Zamojskiego odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne, upamiętniające żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

Uroczystości rozpoczęły się zbiórką pocztów sztandarowych. Następnie w Kościele Rektoralnym pw. św. Katarzyny w Zamościu została odprawiona uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych pod przewodnictwem Rektora Kościoła pw. św. Katarzyny w Zamościu – ks. Marka Żur. Homilię wygłosił ks. kanonik płk Bogusław Romankiewicz – Proboszcz Parafii Wojskowej św. Jana Bożego w Zamościu. WIĘCEJ

Zamieszczono: 2 marca 2019

uchanie, 77 rocznica powołania akW dniu 14.02.2019r. w 77 rocznicę powołania Armii Krajowej – największego i najlepiej zorganizowanego podziemnego wojska w okupowanej Europie w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Uchaniach odbyło się posiedzenie sprawozdawcze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej okręg Zamość Koło Rejonowe w Uchaniach. Rozpoczęcie posiedzenia rozpoczęło się od wprowadzenia pocztu sztandarowego Koła Rejonowego w Uchaniach oraz odegranie hymnu państwowego. Zaproszonych gości powitał prezes ŚZŻAK okręgu Zamość Koła Rejonowego w Uchaniach por. Andrzej Jaroszyński. Następnie zostało przedstawione sprawozdanie z działalności koła oraz głos został przekazany zaproszonym gościom. Serdeczne podziękowania za pomoc w funkcjonowaniu naszego koła zostały skierowane do następujących osób :
WIĘCEJ

Zamieszczono: 25 lutego 2019

jozefów dzien zolnierzy wykletych

Tradycyjnie, w ostatnią niedzielę lutego, w Józefowie odbyły się uroczystości poświęcone 76. rocznicy egzekucji Wacława, Janiny i Wienisławy Bartoszewskich – ojca, matki i siostry miejscowego Komendanta Armii  Krajowej Konrada Bartoszewskiego ps. Wir oraz poległych i pomordowanych Żołnierzy Wyklętych z terenu Gminy Józefów. W intencji ofiar dwóch totalitaryzmów: niemieckiego i sowieckiego w Kościele Parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Józefowie odprawiona została Msza św. Następnie złożono wieńce i wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze przy tablicy upamiętniającej Żołnierzy Niezłomnych pochodzących z terenu gminy Józefów, znajdującej się na murze kościelnym oraz tablicy poświęconej rozstrzelanej rodzinie Konrada Bartoszewskiego ps. Wir, znajdującej się na ścianie budynku miejscowego banku. Organizatorem uroczystości był Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość – Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Prezes miejscowego Koła terenowego ŚZŻAK w Józefowie – Andrzej Wojtyło oraz Burmistrz Józefowa – Roman Dziura. W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe organizacji kombatanckich oraz szkół z terenu gminy Józefów. Wojewodę Lubelskiego – Przemysława Czarnka reprezentował Kierownik Delegatury LUW w Zamościu – Aleksander Kalisz. W uroczystości uczestniczyli również Radny powiatu Biłgorajskiego, Z-ca kierownika KRUS w Biłgoraju – Henryk Paska, Radni Rady Miejskiej w Józefowie, Dyrektorzy i Kierownicy instytucji oświatowych i kultury z terenu Gminy Józefów, Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów – Stanisław Nawrocki, Andrzej Harkot – historyk, doktorant Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego a także Prezesi innych związków kombatanckich w Józefowie. WIĘCEJ

Zamieszczono: 25 lutego 2019

śp. premier jan olszewskiTłumy uczestniczyły w Warszawie w uroczystościach pogrzebowych byłego premiera Jana Olszewskiego. Zmarłego żegnała również delegacja ŚZŻAK Okręg Zamość wraz z dwoma pocztami sztandarowymi.

Udział naszej delegacji to wyraz szacunku dla wielkiego Polaka, wybitnego polityka, uczestnika Powstania Warszawskiego i Premiera pierwszego polskiego rządu po II wojnie światowej.

Jan Olszewski zmarł 7 lutego 2019 r. Miał 88 lat. Pokój Jego duszy.

WIĘCEJ