Zamieszczono: 13 marca 2019

Wszystko dla Polski - dzieje II Zamojskiego Inspektoratu AK - plakat filmowyFilm dokumentalny „Wszystko dla Polski. Dzieje II Zamojskiego Inspektoratu AK” został wyprodukowany przez ŚZŻAK Okręg Zamość i Telewizję Polską S. A. TVP3 Lublin. Premiera filmu odbędzie się 22 marca br. o godzinie 17.00 w Centrum Kultury Filmowej “Stylowy” w  Zamościu (wstęp wolny). Odbiór bezpłatnych wejściówek możliwy będzie od 13 marca br. w kasach CKF, w godzinach pracy kina (ilość miejsc ograniczona).

Patronat Honorowy nad Premierą wyprodukowanego przez ŚZŻAK Okręg Zamość i TVP3 Lublin filmu objął Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki oraz Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk. Telewizyjna premiera filmu planowana jest na antenie TVP 3 LUBLIN w okresie Świąt Wielkanocnych.

Pomysłodawcą i głównym inicjatorem filmu jest Poseł Sławomir Zawiślak – Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość. W wyniku podjętych przez ŚZŻAK Okręg Zamość starań, produkcję dofinansował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz sponsorzy i darczyńcy: Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o., Zamojskie Zakłady Zbożowe, Lasy Państwowe, Attyla s. j., PGE Dystrybucja S. A. Partnerem premiery jest CKF „Stylowy” w Zamościu. WIĘCEJ

Zamieszczono: 13 marca 2019

x edycja konkursu historycznego Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losySerdecznie zapraszamy do udziału w X Edycji Konkursu Historycznego „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ–AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”. Konkurs został objęty Patronatem Honorowym przez J E ks. bp dr Mariana Rojka – Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Ministra Jana Józef Kasprzyka oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk.

Przedstawiciele ŚZŻAK Okręg Zamość zachęcają do uczestnictwa w/w przedsięwzięciu wszystkie szkoły funkcjonujące na terenie 6 powiatów- tj. obszarze działania Okręgu. Dla zwycięzców, uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe, dyplomy itp.

Konkurs historyczny pt.: „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”ma na celu m. in. kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski-Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej oraz formacji poakowskich na terenie zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej, kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej rodziny, środowiska związanego z miejscem zamieszkania.

Ostateczny termin zgłoszenia uczestników konkursu upływa z dniem 19 kwietnia 2019 r. (Etap szkolny). Prace, które spełniły warunki wymienione w regulaminie konkursu powinny być nadesłane do dnia 18 maja 2019 roku na adres: ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ OKRĘG ZAMOŚĆ, UL. PARTYZANTÓW 3/31, 22-400 ZAMOŚĆ z dopiskiem „Konkurs historyczny”. 

Dnia 24 maja zostanie powołana komisja, która 27 maja oceni prace. Następnie poinformuje ona dyrektorów szkół o liście nagrodzonych i wyróżnionych uczniów, co nastąpi w terminie do 31 maja 2019 roku.

Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się dnia 3 czerwca 2019 roku w Delegaturze LUW w Zamościu. 

REGULAMIN KONKURSU

O szczegółach ww. konkursu ŚZŻAK Okręg Zamość poinformuje Dyrekcje szkół drogą elektroniczną, natomiast regulaminy oraz bieżące informacje na temat ww. dostępne będą na stronie internetowej Związku www.akzamosc.pl. oraz stronie internetowej Lubelskiego Kuratorium Oświaty.

Powyższe informacje zostały przekazane do wiadomości publicznej podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, która odbyła się 12 marca br. w Delegaturze LUW w Zamościu. W konferencji udział wzięli: Poseł Sławomir Zawiślak – Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, przedstawiciele Zarządu i Prezesi Kół Rejonowych ŚZŻAK Okręg Zamość oraz Rafał Kołodziejczyk – jeden z reżyserów filmu dokumentalnego pt. „Wszystko dla Polski. Dzieje II Zamojskiego Inspektoratu Armii Krajowej.”

Relacja video z konferencji:

Zamieszczono: 4 marca 2019

67. Rocznica Śmierci płk. Mariana Pilarskiego ps. „Jar” oraz kpt. Stanisława Biziora ps. „Eam”

67. Rocznica Śmierci płk. Mariana Pilarskiego ps. „Jar” oraz kpt. Stanisława Biziora ps. „Eam”

3 marca 2019 roku w Radecznicy odbyła się uroczystość 67 Rocznicy Śmierci płk. Mariana Pilarskiego ps. „Jar” oraz kpt. Stanisława Biziora ps. „Eam”, włączona w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

O godzinie 9:00, po przywitaniu gości przez prowadzącego uroczystość, został odegrany Hymn Narodowy, odczytany okolicznościowy Apel Pamięci oraz została oddana Salwa Honorowa. Następnie w krypcie Żołnierzy II Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. Wśród gości zaproszonych na uroczystość obecni byli m.in. por. Jan Jabłoniec ps. „Fiat”, Piotr Bartnik ps. „Jastrząb”, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Poseł na Sejm RP Piotr Olszówka, Senator RP Jerzy Chróścikowski, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Starosta Zamojski Stanisław Grześko, Zastępca Dowódcy 25 Batalionu Lekkiej Piechoty w Zamościu mjr Wojciech Brykner, Dyrektor IPN o. Lublin Marcin Krzysztofik, radna sejmiku województwa Pani Maria Gmyz oraz Wójt Gminy Radecznica Marian Szuper. Obecni byli także przedstawiciele służb mundurowych, harcerstwa, szkół z terenu gminy Radecznica, grup rekonstrukcyjnych oraz stowarzyszeń. Asystę Honorową zabezpieczał 25 Batlion Lekkiej Piechoty WOT w Zamościu oraz Orkiestra Wojskowa z Lublina. Poczet sztandarowy wystawił ŚZŻAK o. Zamość. WIĘCEJ

Zamieszczono: 3 marca 2019

narodowy dzień pamięci żołnierzy wyklętych w Zamościu 2019W dniu 1 marca 2019 roku w Zamościu w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych z inicjatywy ŚZŻAK Okręg Zamość, oraz współorganizatorów: 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, Kościoła Rektoralnego pw. św. Katarzyny w Zamościu oraz Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych im. Powstania Zamojskiego odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne, upamiętniające żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.

Uroczystości rozpoczęły się zbiórką pocztów sztandarowych. Następnie w Kościele Rektoralnym pw. św. Katarzyny w Zamościu została odprawiona uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych pod przewodnictwem Rektora Kościoła pw. św. Katarzyny w Zamościu – ks. Marka Żur. Homilię wygłosił ks. kanonik płk Bogusław Romankiewicz – Proboszcz Parafii Wojskowej św. Jana Bożego w Zamościu. WIĘCEJ

Zamieszczono: 2 marca 2019

uchanie, 77 rocznica powołania akW dniu 14.02.2019r. w 77 rocznicę powołania Armii Krajowej – największego i najlepiej zorganizowanego podziemnego wojska w okupowanej Europie w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Uchaniach odbyło się posiedzenie sprawozdawcze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej okręg Zamość Koło Rejonowe w Uchaniach. Rozpoczęcie posiedzenia rozpoczęło się od wprowadzenia pocztu sztandarowego Koła Rejonowego w Uchaniach oraz odegranie hymnu państwowego. Zaproszonych gości powitał prezes ŚZŻAK okręgu Zamość Koła Rejonowego w Uchaniach por. Andrzej Jaroszyński. Następnie zostało przedstawione sprawozdanie z działalności koła oraz głos został przekazany zaproszonym gościom. Serdeczne podziękowania za pomoc w funkcjonowaniu naszego koła zostały skierowane do następujących osób :
WIĘCEJ

Zamieszczono: 25 lutego 2019

jozefów dzien zolnierzy wykletych

Tradycyjnie, w ostatnią niedzielę lutego, w Józefowie odbyły się uroczystości poświęcone 76. rocznicy egzekucji Wacława, Janiny i Wienisławy Bartoszewskich – ojca, matki i siostry miejscowego Komendanta Armii  Krajowej Konrada Bartoszewskiego ps. Wir oraz poległych i pomordowanych Żołnierzy Wyklętych z terenu Gminy Józefów. W intencji ofiar dwóch totalitaryzmów: niemieckiego i sowieckiego w Kościele Parafialnym pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Józefowie odprawiona została Msza św. Następnie złożono wieńce i wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze przy tablicy upamiętniającej Żołnierzy Niezłomnych pochodzących z terenu gminy Józefów, znajdującej się na murze kościelnym oraz tablicy poświęconej rozstrzelanej rodzinie Konrada Bartoszewskiego ps. Wir, znajdującej się na ścianie budynku miejscowego banku. Organizatorem uroczystości był Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość – Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Prezes miejscowego Koła terenowego ŚZŻAK w Józefowie – Andrzej Wojtyło oraz Burmistrz Józefowa – Roman Dziura. W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe organizacji kombatanckich oraz szkół z terenu gminy Józefów. Wojewodę Lubelskiego – Przemysława Czarnka reprezentował Kierownik Delegatury LUW w Zamościu – Aleksander Kalisz. W uroczystości uczestniczyli również Radny powiatu Biłgorajskiego, Z-ca kierownika KRUS w Biłgoraju – Henryk Paska, Radni Rady Miejskiej w Józefowie, Dyrektorzy i Kierownicy instytucji oświatowych i kultury z terenu Gminy Józefów, Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów – Stanisław Nawrocki, Andrzej Harkot – historyk, doktorant Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego a także Prezesi innych związków kombatanckich w Józefowie. WIĘCEJ

Zamieszczono: 25 lutego 2019

śp. premier jan olszewskiTłumy uczestniczyły w Warszawie w uroczystościach pogrzebowych byłego premiera Jana Olszewskiego. Zmarłego żegnała również delegacja ŚZŻAK Okręg Zamość wraz z dwoma pocztami sztandarowymi.

Udział naszej delegacji to wyraz szacunku dla wielkiego Polaka, wybitnego polityka, uczestnika Powstania Warszawskiego i Premiera pierwszego polskiego rządu po II wojnie światowej.

Jan Olszewski zmarł 7 lutego 2019 r. Miał 88 lat. Pokój Jego duszy.

WIĘCEJ