Zamieszczono: 14 stycznia 2019

paczka dla kombatanta zamość akTo już kolejna edycja przedświątecznej akcji wsparcia dla Weteranów – żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, oraz innych formacji niepodległościowych zorganizowana z inicjatywy posła Sławomira Zawiślaka – Prezesa Światowego Związku  Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, współfinansowanej ze środków z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej.

W ramach projektu „Świąteczne wsparcie dla kombatantów” zorganizowano akcję „Paczka dla Kombatanta”, podczas której spakowano i rozwieziono do Weteranów ponad 150 paczek i przygotowanych, także przez młodzież, kartek świątecznych oraz zorganizowano cztery Wigilie Patriotyczne na terenie czterech powiatów Zamojszczyzny, tj. w Biłgoraju, Hrubieszowie, Zamościu i Tomaszowie Lubelskim, na które zaproszeni zostali Weterani, członkowie Związku, sympatycy oraz osoby współpracujące od lat ze Związkiem. WIĘCEJ

Zamieszczono: 11 stycznia 2019

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Koło Rejonowe w Hrubieszowie upamiętniło 75 Rocznicę Mordu dokonanego przez okupacyjne wojska niemieckie w dniu 6 stycznia 1944 roku w Hrubieszowie na żołnierzach Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich.

Niemieccy żołnierze wykonali wtedy egzekucję poprzez rozstrzelanie, na oczach rodzin oraz powracających z kościoła mieszkańców, około 45 osób, w większość żołnierzy AK i BCh. Według relacji świadków ww. żołnierzy  przewieziono następnie na saniach na miejscowy cmentarz parafialny, gdzie pochowano wszystkich we wspólnej mogile. Ulice, którymi przewożono rozstrzelanych, były obstawione przez wojsko niemieckie.

W ubiegłą niedzielę, w święto Trzech Króli, przy pomniku na ul. Ciesielczuka w Hrubieszowie, w miejscu dokonanego mordu żołnierzy AK i BCh, miała miejsce uroczystość  upamiętniająca ww. wydarzenie.

W uroczystości udział wzięli: Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość – Poseł Sławomir Zawiślak, Wiceprezes Związku – por. Andrzej Jaroszyński, władze samorządowe miasta: Burmistrz – Marta Majewska, z-ca Starosty – Wojciech Sołtysiak, Wójt – Tomasz Zając, przedstawiciele służb mundurowych, Prezesi Kół Rejonowych ŚZŻAK Okręg Zamość.

Prezes Koła Rejonowego w Hrubieszowie, Kamila Maślanka, w swoim wystąpieniu, podziękowała wszystkim, którzy  uczestniczyli w ww. uroczystości i oddali hołd  bohaterom, w tym m.in. obecnym pocztom sztandarowym, młodzieży oraz żołnierzom z Jednostki Wojskowej 2 Pułku Rozpoznawczego za warte przy pomniku. WIĘCEJ

Zamieszczono: 11 stycznia 2019

wykład przemysław czarnek wojewoda lubelskiW dniu 6 października 2018 r. przy Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej w Bondyrzu uroczyście zainaugurowano działalność Uniwersytetu Powszechnego. Uniwersytet jest ośrodkiem aktywizacji mieszkańców Zamojszczyzny w sprawach wspólnotowych. Jego głównym celem jest popularyzacja wiedzy oraz rozwijanie aktywności obywatelskiej wśród szerokich kręgów społeczeństwa. Uniwersytet jest zorganizowany na podobieństwo tradycyjnego uniwersytetu, posiada władze, kadrę wykładowców, słuchaczy.

Po pierwszych wykładach odbytych w murach budynku Muzeum Historycznego Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu, przyszedł czas na organizuje, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców sąsiednich miast i miasteczek, wykładów zamiejscowych. I tak, w dniu 8 stycznia 2019 r. odbył się wykład zamiejscowy, otwarty pt. „Znaczenie konstytucji polskich dla niepodległości Polski” dr hab. Przemysława Czarnka – Wojewody Lubelskiego w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie przy ulicy Krótkiej. Po powitaniu Pana Wojewody i zebranych przez miejscowe władze samorządowe głos zabrał prelegent. Wykład dotyczył czterech ustaw zasadniczych; Konstytucji 3 Maja, Konstytucji Marcowej i Kwietniowej oraz konstytucji obecnie obowiązującej, z 1997 roku. W niezwykle barwny sposób, Pan Wojewoda Przemysław Czarnek mówił o okolicznościach ich powstania i uchwalenia, znaczeniu dla kondycji państwa polskiego, wkładzie w polskie prawo i reformach, które wprowadzały. Poruszona również została kwestia demokracji, która nie może być celem samym w sobie. Celem demokracji powinna być wolność człowieka, jego godność i podmiotowość, prawa człowieka osadzone w prawie naturalnym. Wykładu wysłuchała liczna grupa słuchaczy. Był wśród nich Sławomir Zawiślak poseł na Sejm RP, Prezes ŚZŻAK w Zamościu, Andrzej Wojtyło Zastępca Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu, Stanisław Nawrocki Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów, Henryk Paska Zastępca Kierownika KRUS w Biłgoraju, Harcmistrz Anna Rojek – Komendant Hufca z Tomaszowa Lubelskiego ZHP, uczestnicy Dziennego Domu “Senior-WIGOR” w Józefowie, Dziennego Klubu Senior + w Długim Kącie, Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Józefowie, harcerze z drużyny „Traperski krąg” z Suśca oraz wielu mieszkańców gminy Józefów, jak i gmin sąsiednich. WIĘCEJ

Zamieszczono: 14 grudnia 2018

W dniu 03.12.2018 r. na odbywającym się posiedzeniu  Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie opinii na temat wniosku Fundacji Wolni Obywatele RP o zmianę nazw ulic honorujących Zenona Jachymka pseudonim „Wiktor” w Tomaszowie Lubelskim oraz Stanisława Basaja ps. „Ryś” w Hrubieszowie – skany uchwały Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość w ww. sprawie oraz pism Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość skierowanych w przedmiotowej sprawie do Burmistrzów Miast Tomaszowa Lubelskiego i Hrubieszowa poniżej.

Formułując swoje stanowisko ŚZŻAK O/Zamość wyraził stanowczy protest wobec takiej formy negowania decyzji lokalnej społeczności Zamojszczyzny, która dla przypomnienia bohaterów walk o wolną Polskę i suwerenność Ojczyzny zdecydowała o nadaniu powyższych nazw ww. ulicom. Takim postępowaniem ww. fundacja poświadcza jedynie nieznajomość, potwierdzonej m.in. przez IPN, bohaterskiej działalności, wspomnianych wyżej dowódców AK i BCh oraz w sposób ewidentny neguje prawdę historyczną. WIĘCEJ

Zamieszczono: 10 grudnia 2018

Uprzejmie informujemy, że w trakcie zbliżającego się okresu przedświątecznego Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, wzorem lat ubiegłych, organizuje akcję „Paczka dla Kombatanta”.

W ramach ww. akcji członkowie Związku wraz z młodzieżą planują odwiedzić ze świątecznymi życzeniami i obdarować paczkami Weteranów – żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, oraz innych formacji niepodległościowych. Odwiedzimy bohaterów, zasłużonych w walce o wolną i niepodległą Ojczyznę, także w budowie współczesnej patriotycznej, narodowej, nowoczesnej polskiej państwowości.

Ww. inicjatywa ma na celu złożenie ww. najserdeczniejszych świątecznych życzeń zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności, jest także dowodem społecznego szacunku, wdzięczności i pamięci za Ich bohaterską walkę w obronie ludności Zamojszczyzny m.in w czasie Powstania Zamojskiego. Wraz z życzeniami przekażemy naszym bohaterom świąteczne podarunki.

Przygotowywanie paczek przez młodzież i członków naszego Związku odbędzie w poniedziałek (10 grudnia br.) od godziny 10.00 w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatura w Zamościu (ul. Partyzantów 3).

W ramach projektu odbędą się również cztery Wigilie Patriotyczne na terenie czterech powiatów Zamojszczyzny, na które zostali zaproszeni Weterani, Członkowie Związku oraz osoby współpracujące.

Nasza akcja mogła się odbyć dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu przez Ministerstwo Obrony Narodowej wniosku złożonego przez ŚZŻAK O/ Z. Realizacja zadania jest współfinansowana ze środków z dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej. WIĘCEJ

Zamieszczono: 10 grudnia 2018

W ostatnich dniach października 2018 roku członkowie Koła Rejonowego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Hrubieszowie, z inicjatywy zarządu tego koła, brali udział w porządkowaniu miejsc pamięci żołnierzy AK i BCH poległych i pomordowanych w okresie Drugiej Wojny Światowej oraz z okresu panowania komunizmu. Sprzątanie pomnika, poświęconego pamięci żołnierzy poległych w Lasach Strzeleckich, w miejscowości Maziarnia, wspólnie z pracownikami nadleśnictwa Strzelce oraz porządkowanie miejsca pamięci żołnierzy AK i BCH pomordowanych przez hitlerowców 6 stycznia 1944 roku w Hrubieszowie, to niektóre z miejsc o które dbamy i pielęgnujemy co roku.

               

Z poważaniem –  Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość

Koło Rejonowe w Hrubieszowie

Kamila Maślanka

WIĘCEJ