Warto przeczytać

BIBLIOGRAFIA

————————————————

Ważniejszych wydawnictw dotyczących

/między innymi/ historii lat wojny i

okupacji Zamojszczyzny 1939 – 1944

—————————————————

CZYTAJ

Opracowano na podstawie zbiorów bibliotecznych i archiwalnych Jana Sitka.
Opracowanie autorskie – powielanie i wykorzystywanie bez zgody autora – wzbronione
Bondyrz, dnia 10 czerwca 2009 roku.

Jan Sitek

 

 

 Relacje i wspomnienia partyzantów w zespole Akt Środowiska 9 P.P. AK Ziemi Zamojskiej – Krzysztof Radziejewski (PDF)