Pomniki i miejsca pamięci

Wybrane miejsca pamięci – Okręg w Zamościu

Walki niepodległościowe 1863–1921
1. Pomnik powstańców 1863 roku – Dębina
2. Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego – Rebizanty
3. Kwatera poległych w 1920 r. ułanów WP – Tyszowce
4. Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego – Zamość
5. Pomnik i mapa pola bitwy z 1920 r. – Wolica Śniatycka
6. Płyta pamiątkowa na miejscu zlikwidowanego cmentarza żołnierzy WP
z 1920 r. – Zamość
7. Pomnik z popiersiem Józefa Piłsudskiego – Obsza
8. Pomnik ułana z wojny 1920 r. – Komarów
9. Kwatera żołnierzy WP poległych w 1920 r. – Hrubieszów

Wojna w 1939 r.
10. Kwatera żołnierzy WP zamordowanych 24.09.1939 r. – Tyszowce
11. Kwatera żołnierzy WP zamordowanych 25.09.1939 r. – Grabowiec
12. Pomnik żołnierzy WP zamordowanych 25.09.1939 r. – Grabowiec
13. Kwatera żołnierzy WP zamordowanych 25.09.1939 r. – Hosynne
14. Pomnik podchorążych WP zamordowanych 25.09.1939 r. – Niemirówek
15. Pomnik i grób gen. T. Piskora – Tomaszów
16. Kwatera żołnierzy WP i AK – Szczebrzeszyn
17. Kwatera żołnierzy WP i AK – Łabunie
18. Kwatera ułanów WP poległych w 1939 r. – Czartowiec
19. Kwatera żołnierzy WP poległych w 1939 r. – Rotunda

Walki oddziałów AK i BCh 1939–1944
20. Pomnik żołnierzy powstania zamojskiego – Szewnia Dolna
21. Pomnik i groby żołnierzy AK – Tyszowce
22. Pomnik l tablica pamiątkowa „Anioła” – Czeremno
23. Muzeum historyczne AK im. S. Prusa „Adama” – Bondyrz
24. Tablica pamiątkowa „Podkowy” – Zwierzyniec
25. Tablica pamiątkowa „Ciąga” – Zwierzyniec
26. Tablica pamiątkowa „Konrada” – Zwierzyniec
27. Tablica pamiątkowa „Norberta” – Zwierzyniec
28. Tablica pamiątkowa „Wita” – Zwierzyniec
29. Pomnik poległych żołnierzy AK – Skierbieszów
30. Muzeum historyczne walk AK i BCh – Osuchy
31. Cmentarz wojenny żołnierzy AK i BCh – Osuchy
32. Szlaki turystyczne w Puszczy Solskiej – Osuchy
33. Kwatera żołnierzy AK poległych pod Lasowcami – Rotunda
34. Kwatera żołnierzy AK poległych w walkach z UPA – Rotunda
35. Kwatera żołnierzy AK poległych w 1944 r. – Biłgoraj
36. Kwatera żołnierzy AK i BCh – Surnów

Ofiary terroru stalinowskiego 1944–1956
37. Tablica zamordowanych żołnierzy AK – Sitaniec
38. Cmentarz ofiar NKWD i UB – Błudek
39. Groby ofiar NKWD i UB z Jacni – Rotunda
40. Tablica pamiątkowa żołnierzy AK – Tyszowce
41. Tablica pamiątkowa żołnierzy AK – Łabunie
42. Pomniki i tablice pamiątkowe – Zamość:
–– Pomnik AK – ul. Partyzantów
–– Pomnik BCh – ul. Partyzantów
–– Tablice: AK i AK-WIN, BCh, Sybiraków – dzwonnica katedry zamojskiej, ul. Akademicka
–– Tablica: AK i AK-WIN – ul. Kolegiacka
–– Rotunda zamojska
–– Tablice AK – kościół św. Krzyża, ul. Partyzantów
–– Tablice AK – kościół św. Jana Bożego, ul. Wojska Polskiego
–– Krzyż katyński – ul. Piłsudskiego
–– Tablica pamiątkowa marszałka J. Piłsudskiego – Rynek Wielki
–– Tablica pamiątkowa – ul. Ks. Fr. Zawiszy, Karolówka
–– Tablica pamiątkowa akcji AK-WIN – ul. Okrzei
–– Groby kolegów kombatantów – cmentarze parafialny i komunalny.

Ramowy program obchodów świąt narodowych, wojskowych oraz rocznic historycznych na terenie Okręgu ŚZŻAK w Zamościu z początków pracy organizacyjnej związku. Większość obchodów ma ruchome daty, ustalane każdego roku przez organizatora.

Święta, które od kilku lat nie są organizowane lub odbywają się sporadycznie, albo w przypadku których okręg nie posiada informacji na temat ich organizacji w ostatnich kilku latach, oznaczono literami:
(S) – sporadycznie
(N) – od kilku lat nie są organizowane
(?) – brak informacji.