Zapisz się do ŚZŻAK o/Zamość

PROCEDURA NABORU NOWYCH CZŁONKÓW

 

Szanowni Państwo,

Jeśli tradycja i dziedzictwo ideowe Armii Krajowej są bliskie Waszemu sercu a w kręgu zainteresowań znajdują się ochrona prawdy historycznej i troska o losy naszej Ojczyzny, w tym podtrzymywanie etosu Armii Krajowej zachęcamy do wstąpienia w szeregi ŚZŻAK Okręg Zamość, który jako organizacja patriotyczna, jest właściwą płaszczyzną nawiązania tego rodzaju współpracy i działania.

Charakter naszej organizacji jest otwarty a Statut ŚZŻAK umożliwia przynależność do organizacji nowych członków (dorosłe, pełnoletnie osoby), rekomendowanych przez struktury terenowe AK, rodziców lub dziadków – członków Armii Krajowej.

Przynależność do ŚZŻAK nie wiąże się z żadnymi przywilejami. Każdy przyjęty członek otrzyma legitymację członkowską ŚZŻAK.

Szczegółowa procedura przyjęcia na członka nadzwyczajnego

Aby  zostać członkiem ŚZŻAK należy zgłosić się do Zarządu Koła ŚZŻAK działającego na terenie zamieszkania kandydata na członka związku, przedstawić chęć wstąpienia i motywację. Każdy kandydat otrzymuje przekazaną przez Zarząd Koła deklarację członka nadzwyczajnego, którą trzeba wypełnić (formularz do pobrania poniżej). Następny krok to zaproszenie na spotkanie zarządu koła z członkami (kandydat na członka powinien mieć dwóch członków wprowadzających, wywodzących się z członków ŚZŻAK). Na ww. spotkaniu zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu lub nie na członka koła. Bez względu na jej charakter Prezes Koła zobowiązany jest do dostarczenia deklaracji wraz z 1 zdjęciem do Zarządu Okręgu. 

Podczas najbliższego zebrania Zarządu Okręgu prezes koła przedstawia kandydata i wyraża opinię dotyczącą przyjęcia bądź nie w poczet członków związku. Ostateczną decyzję co do przyjęcia w poczet członków związku podejmuje Zarząd Okręgu (Prezydium + Prezesi Kół).

O decyzji Zarządu Okręgu Prezes Koła powiadamia kandydata.W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania kandydata nie działa koło AK powinien on zgłosić się do Okręgu w celu ustalenia koła, w którym mógłby się starać o przyjęcie (procedura jest taka sama).

 Deklaracja członka nadzwyczajnego

Więcej dokumentów: KLIKNIJ