Dokumenty

 Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego ŚZŻAK Okręg Zamość

 Statut Światowego Związku Żołnierzy AK

Statut obejmuje treść z uwzględnieniem zmian zawartych w Uchwale nr 2 XIX Zjazdu Nadzwyczajnego Delegatów ŚZŻAK z dnia 8 października 2022 r.

 Klauzula Rodo

 Deklaracja członka zwyczajnego
 Deklaracja członka nadzwyczajnego
 Kwestionariusz osobowy
 Kwestionariusz dla wdowy (wdowca) emeryta i rencisty pozostałych po kombatancie
 Wniosek o przyznanie uprawnień kombatanckich
 Rekomendacja wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich
 Oświadczenie świadka
 Wniosek o udzielenie pomocy