Dokumenty

 Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego ŚZŻAK Okręg Zamość

 

 Statut Światowego Związku Żołnierzy AK

Statut obejmuje tekst jednolity z uwzględnieniem zmian uchwalonych przez XV Zjazd Sprawozdawczy Delegatów ŚZŻAK w dniu 15.03.2016 r. i wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w dniu 12.07.2016 r. sygn. akt. WA.XII NS-REJ.KRS/026836/16/636

 Deklaracja członka zwyczajnego
 Deklaracja członka nadzwyczajnego
 Kwestionariusz osobowy
 Kwestionariusz dla wdowy (wdowca) emeryta i rencisty pozostałych po kombatancie
 Wniosek o przyznanie uprawnień kombatanckich
 Rekomendacja wniosku o przyznanie uprawnień kombatanckich
 Oświadczenie świadka
 Wniosek o udzielenie pomocy