Sztandary

Kliknij w nazwę by zobaczyć szczegóły i zdjęcia.

Sztandar zarejestrowany w grupie sztandarów wojskowych

1. Sztandar 9 PJP Leg. AK Ziemi Zamojskiej Zarządu Okręgu zarejestrowany pod numerem Sz/W/155/2002 dnia 12.11.2002 r.

Sztandary zarejestrowane w grupie sztandarów związkowych

2. Sztandar Koła w Biłgoraju zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/153/2002 dnia 6.11.2002 r.

3. Sztandar Koła w Gorzkowie zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/154/2002 dnia 6.11.2002 r.

4. Sztandar Koła w Grabowcu zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/155/2002 dnia 6.11.2002 r.

5. Sztandar Koła w Józefowie zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/156/2002 dnia 6.11.2002 r.

6. Sztandar Koła w Komarowie zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/157/2002 dnia 6.11.2002 r.

7. Sztandar Koła w Krasnobrodzie zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/158/2002 dnia 6.11.2002 r.

8. Sztandar Koła w Kraśniczynie zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/159/2002 dnia 6.11.2002 r.

9. Sztandar Koła w Sitnie zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/160/2002 dnia 6.11.2002 r.

10. Sztandar Koła w Turobinie zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/161/2002 dnia 6.11.2002 r.

11. Sztandar Koła w Uchaniach zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/162/2002 dnia 6.11.2002 r.

12. Sztandar Koła w Zwierzyńcu zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/163/2002 dnia 6.11.2002 r.

13. Sztandar Koła w Aleksandrowie zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/164/2002 dnia 12.11.2002 r.

14. Sztandar Koła w Dołhobyczowie zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/165/2002 dnia 12.11.2002 r.

15. Sztandar Koła Obwodu w Hrubieszowie zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/166/2002 dnia 12.11.2002 r.

16. Sztandar Koła w Starym Zamościu zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/167/2002 dnia 12.11.2002 r.

17. Sztandar Koła w Tyszowcach zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/168/2002 dnia 12.11.2002 r.

18. Sztandar Koła w Ulhówku zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/169/2002 dnia 12.11.2002 r.

19. Sztandar Koła w Miączynie zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/170/2002 dnia 12.11.2002 r.

20. Sztandar Koła w Horodle zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/171/2002 dnia 12.11.2002 r.

21. Sztandar Koła w Werbkowicach zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/172/2002 dnia 12.11.2002 r.

22. Sztandar Koła w Szczebrzeszynie zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/173/2002 dnia 12.11.2002 r.

23. Sztandar Koła w Łabuniach zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/174/2002 dnia 12.11.2002 r.

24. Sztandar Koła w Narolu zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/175/2002 dnia 12.11.2002 r.

25. Sztandar Koła w Rudniku zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/176/2002 dnia 12.11.2002 r.

26. Sztandar Koła w Skierbieszowie zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/177/2002 dnia 12.11.2002 r.

27. Sztandar Koła w Telatynie zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/178/2002 dnia 12.11.2002 r.

28. Sztandar Koła w Tomaszowie Lubelskim zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/179/2002 dnia 12. 11.2002 r.

29. Sztandar Koła w Trzeszczanach zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/180/2002 dnia 12.11.2002 r.

30. Sztandar Koła Rejonowego Zamość zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/181/2002 dnia 12.11.2002 r.

31. Sztandar Koła Rejonowego w Suścu zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/182/2002 dnia 12.11.2002 r.

32. Sztandar Koła Rejonowego w Mirczach zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/183/2002 dnia 12.11.2002 r.

33. Sztandar Koła Rejonowego w Łaszczowie zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/184/2002
dnia 12.11.2002 r.

34. Sztandar Koła Rejonowego w Krynicach zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/185/2002 dnia 12.11.2002 r.

35. Sztandar Koła Rejonowego Gminy Zamość zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/186/2002
dnia 12.11.2002 r.

UWAGA:
O istnieniu innych sztandarów w Okręgu Zamość ŚZŻAK nie wiemy. Jeżeli istnieją, to proszę o wnioski ich rejestrację zgodnie z Regulaminem pocztów sztandarowych jednostek zrzeszonych w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej, rozdział „Rejestracja Sztandaru” 2002 r., s. 6.

Przewodniczący Komisji ds. Uroczystości i Sztandarów
ppłk Antoni Bieniaszewski.

Sztandary niezarejestrowane:
Koło Rejonowe Nielisz, Koło Rejonowe Żółkiewka
Sztandary własne, wzorowane na sztandarze pułkowym, posiadają koła (stan na 31.12.1992 r.):

1. Łaszczów 2. Józefów 3. Tyszowce 4. Grabowiec 5. Kraśniczyn 6. Stary Zamość 7. Narol 8. Skierbieszów 9. Hrubieszów 10. Biłgoraj 11. Tomaszów 12. Komarów
13. Werbkowice 14. Trzeszczany 15. Szczebrzeszyn 16. Turobin 17. Krynice 18. Telatyn 19. Dołhobyczów 20. Żółkiewka 21. Gmina Zamość 22. Ulhówek 23. Miączyn

31 grudnia 1992 r. – w Okręgu Zamość działało 46 kół rejonowych w czterech obwodach:
– hrubieszowskim – 9 kół (Hrubieszów, Grabowiec, Uchanie, Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Miączyn, Horodło, Werbkowice)
– tomaszowskim – 12 kół (Tomaszów Lubelski, Narol, Krynice, Susiec, Ulhówek, Jarczów, Łaszczów, Komarów, Telatyn, Cieszanów, Stary Dzików, Tyszowce)
– biłgorajskim – 4 koła (Biłgoraj, Józefów, Aleksandrów, Tarnogród)
– zamojskim – 21 kół (nr 1, nr 2, nr 3, gmina Zamość, Sułów, Turobin, Radecznica, Nielisz, Zwierzyniec, Stary Zamość, Skierbieszów, Krasnobród, Łabunie, Kraśniczyn, Izbica, Rudnik, Żółkiewka, Szczebrzeszyn, Sitno, Adamów, Krasne).

Łącznie Okręg w Zamościu liczy 3809 członków, w tym: 3165 zwyczajnych, 644 współdziałających.