Sztandar Koła w Grabowcu

Sztandar Koła w Grabowcu zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/155/2002 dnia 6.11.2002 r.