Sztandar Koła w Komarowie

Sztandar Koła w Komarowie zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/157/2002 dnia 6.11.2002 r.