Sztandar Koła w Uchaniach

Sztandar Koła w Uchaniach zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/162/2002 dnia 6.11.2002