Sztandar Koła w Turobinie

Sztandar Koła w Turobinie zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/161/2002 dnia 6.11.2002 r.