Sztandar Koła w Łabuniach

Sztandar Koła w Łabuniach zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/174/2002 dnia 12.11.2002 r.