Sztandar Koła w Tyszowcach

Sztandar Koła w Tyszowcach zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/168/2002 dnia 12.11.2002 r.