Sztandar Koła w Zwierzyńcu

Sztandar Koła w Zwierzyńcu zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/163/2002 dnia 6.11.2002 r.