Sztandar Koła Rejonowego w Suścu

Sztandar Koła Rejonowego w Suścu zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/182/2002 dnia 12.11.2002 r.