Sztandar Koła w Starym Zamościu

Sztandar Koła w Starym Zamościu zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/167/2002 dnia 12.11.2002 r.