Sztandar Koła w Dołhobyczowie

Sztandar Koła w Dołhobyczowie zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/165/2002 dnia 12.11.2002 r.