Sztandar Koła w Kraśniczynie

Sztandar Koła w Kraśniczynie zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/159/2002 dnia 6.11.2002 r.