Sztandar Koła w Ulhówku

Sztandar Koła w Ulhówku zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/169/2002 dnia 12.11.2002 r.