Sztandar Koła w Narolu

Sztandar Koła w Narolu zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/175/2002 dnia 12.11.2002 r.