Sztandar Koła w Krasnobrodzie

Sztandar Koła w Krasnobrodzie zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/158/2002 dnia 6.11.2002 r.