Sztandar Koła w Rudniku

Sztandar Koła w Rudniku zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/176/2002 dnia 12.11.2002 r.