Sztandar Koła w Werbkowicach

Sztandar Koła w Werbkowicach zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/172/2002 dnia 12.11.2002 r.