Sztandar Koła w Szczebrzeszynie

Sztandar Koła w Szczebrzeszynie zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/173/2002 dnia 12.11.2002 r.