Sztandar Koła w Aleksandrowie

Sztandar Koła w Aleksandrowie zarejestrowany pod numerem Sz/Zw/164/2002 dnia 12.11.2002 r.