Uroczystość 82. Rocznicy Przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową – Uroczystości w Hrubieszowie

2024-02-22

W dniu 14 lutego 2024 r. w Hrubieszowie uczczono 82. Rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) w Armię Krajową (AK) – powstanie Armii Krajowej.

Uroczystości rozpoczęły się w Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej uroczystą Mszą Świętą, którą odprawili – Ojciec prof. Oktawian Jusiak, ks. ppłk Andrzej Puzon i ks. Marek Kuśmierczyk. Homilię wygłosił Ojciec profesor Oktawian Jusiak , który nawiązał do tragicznych czasów II wojny i okupacji dwóch agresorów.

W uroczystościach uczestniczyli:

Paweł Wojciechowski – zastępca burmistrza Hrubieszowa, Wojciech Sołtysiak – wicestarosta hrubieszowski, Paweł Kłosiński – Dyrektor Wydziału Organizacji, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, płk Krzysztof Sarnowski – d-ca 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego, ppłk. Grzegorz Sokołowski -d-ca 192. Batalionu Lekkiej Piechoty w Hrubieszowie, kpt. Jarosław Majka – Kierownik Działu Ochrony Zakładu Karnego w Hrubieszowie, st. chor. sztab. Grzegorz Pawlik – Weteran Misji Pokojowych ONZ, Robert Palichleb – Sekretarz Gminy Hrubieszów, Mariusz Pietnowski – Przewodniczący Rady Gminy Trzeszczany, Sławomir Bednarczuk – Inspektor d.s. Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy Werbkowice, Andrzej Rosiński – Komendant Hufca ZHP w Hrubieszowie, Marek Bartkowiak – ze Stowarzyszenia „ Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”, Emilia Feliksiak- Prezes oraz Henryk Lebiedowicz – Wiceprezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, por. Andrzej Jaroszyński – Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość, jednocześnie Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK O/Z w Uchaniach, Grażyna Mirska- Prezes Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK wraz z członkami Irena Olszewska- Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK O/Z w Trzeszczanach Wojciech Kryszczuk – Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK O/Z w Dołhobyczowie wraz z członkami koła, Jan Lisiuk – Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK O/Z w Grabowcu, Józef Mołodecki – Prezes Związku Sybiraków w Hrubieszowie, jednocześnie członek Koła Rejonowego ŚZŻAK O/Z w Hrubieszowie, młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej nr 1, nr 3, młodzież z Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie z nauczycielami oraz mieszkańcy Hrubieszowa.

Uroczystości uświetniła obecność pocztów sztandarowych Kół Rejonowych ŚZŻAK O/Z z: Hrubieszowa, Grabowca, Trzeszczan oraz poczet sztandarowy młodzieży z Powiatowego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Hrubieszowie.

Po Mszy Świętej wszyscy przemaszerowali na miejski skwer, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego Państwa Podziemnego Ziemi Hrubieszowskiej.

Prezes Koła Rejonowego Kamila Maślanka powitała wszystkich uczestników i delegacje, następnie po odśpiewaniu Hymnu Państwowego, rys historyczny przedstawił Marek Maciejczyk- członek Koła Rejonowego ŚZŻAK O/Z w Hrubieszowie, jednocześnie prezes zespołu wokalnego „Hubal”.

W dalszej części uroczystości Józef Mołodecki – prezes Związku Sybiraków w Hrubieszowie wyrecytował trzy wiersze, nawiązujące do tematyki tragicznej historii kraju oraz bohaterskich czynach żołnierzy podczas II Wojny Światowej i okresu okupacji.

Następnie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze przy asyście żołnierzy z 192. Batalionu Lekkiej Piechoty WOT w Hrubieszowie.

Delegacja w osobach: por. Andrzej Jaroszyński – wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość, prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK O/Z w Hrubieszowie Kamila Maślanka, wiceprezes Koła Leokadia Owsik złożyła wiązankę kwiatów przy pomniku. Znicz pamięci zapaliła Teresa Bitner – członek Koła. Poczet sztandarowy Koła Rejonowego ŚZŻAK O/Z w Hrubieszowie reprezentowali: Edward Koza, Anna Dziewulska i Roman Zając.

Organizatorami uroczystości byli Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Koło Rejonowe Hrubieszów na czele z prezes Zarządu – Kamilą Maślanka oraz Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna.

Kamila Maślanka – Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK O/Z w Hrubieszowie

Zdjęcia: Studio Skoczylas Foto Wideo