Koło Radecznica

Koło powstało w 1990 r. Od lutego 1990 do marca 2003 r. liczyło 32 członków zwyczajnych.

Zarząd (16.07.1991 r.):
• prezes – Józef Malinowski
• sekretarz – Bogdan Strusiński
• skarbnik – Stanisław Charkot
• członek – Stanisław Olech.

Zarząd (14.01.1993 r.):
• prezes – Józef Malinowski
• sekretarz – Stanisław Olech
• skarbnik – Stanisław Charkot

Komisja Rewizyjna:
• Antoni Mazur, Wanda Bortkiewicz, Stanisław Wójcik.

Komisja weryfikacyjna:
• Feliks Orchowski, Michał Wolski, Jan Wójtowicz, Helena Malinowska (od 16.03.1994 r.).

Delegaci na zjazd Okręgu:
• Józef Malinowski (prezes), Stanisław Charkot.
Obecnie funkcję prezesa pełni Zbigniew Żurek.