Koło Łaszczów

Koło zostało założone 24.01.1990 r. W okresie od stycznia 1990 do listopada 1995 r. w kole było 98 członków zwyczajnych oraz 14 podopiecznych.

Zarząd:
• prezes – Bronisław Łagowski
• wiceprezes – Stefan Kozak
• sekretarz – Feliks Knap.

Zarząd (21.06.1992 r.):
• prezes – Józef Ozdoba
• wiceprezes – Kazimierz Kosiba
• sekretarz – Jan Girgiel (od 29.07.1990 r. – Tadeusz Szpinda)
• skarbnik – Henryk Konopka
• z-ca skarbnika – Marian Mac.

Komisja Rewizyjna:
• Mieczysław Szpet, Feliks Knap, Feliks Łata.

Komisja weryfikacyjna:
• Henryk Pochopin, Franciszek Krzaczek, Antoni Mac, Konstanty
Hodurski, Józef Szymczak.

Zarząd (4.04.1993 r.):
• prezes – Kazimierz Kosiba
• wiceprezes – Mieczysław Szpet.

Komisja socjalna:
• Marian Łasocha, Zygmunt Gęborys, Kazimierz Wronka.